Happy Friday!

For me, every day is equally exciting and upliftings. Although Fridays have an extra special and cosy feeling in themselves. And this Friday is more brilliant than ever and I feel so alive!

It’s a wonderful feeling to experience life here and now!

xoxo, AnnikaFör mig så är varje dag lika spännande och upplyftande. Men fredagar har nog en extra speciell och mysig känsla i sig själv. Och denna fredag är mer strålande än någonsin och jag känner mig så levande!

Det är en underbar känsla att uppleva livet här och nu!

Kram Annika

 

Working from home!

Preparing for an important meeting that we have on Friday. Much to think about when it comes to quantity, layout and price. We will meet in a hotel at the airport, so a nice lunch is also booked, which we are really looking forward to.

Life is really a wonderful trip!

xoxo, Annika

Förbereder för ett viktiga möte som vi har imorgon fredag. Mycket att tänka på när det kommer till kvantitet, layout och pris. Vi kommer att träffas på ett hotell på flygplatsen, så en trevlig lunch är också inbokad, som vi verkligen ser fram emot.

Livet är verkligen en underbar resa!

Kram Annika

Love and Happiness!

Stockholm’s beautiful and Sweden’s largest wedding fair in Älvsjö really delivered romance and beauty. And here you could find everything for your future wedding. 

You could so clearly feel the couple’s energies of love and happiness. And that’s exactly what our beautiful earth needs!

xoxo, Annika

Stockholms vackra och Sveriges största bröllopsmässa i Älvsjö levererade verkligen romantik och skönhet. Och här kunde du hitta allt för ditt framtida bröllop.

Man kunde så tydligt känna parets energier av kärlek och lycka. Och det är precis vad vår vackra jord behöver!

Kram Annika

The wedding fair!

Today and tomorrow between 10.00 – 17.00 you will find us at the wedding fair in Älvsjö, Stockholm.

At the wedding fair Wedding fever you will find everything you need for your wedding. Inspired by wedding dresses, bridal clothes, big wedding cakes, wedding rings and jewelry, party rooms, wedding shows, honeymoon trips and so much more. There is a lot for every wedding budget!

WELLcome, is a rack for bag-in-box that makes the decoration nice and festive! You don’t have to place a bog-in-box at the edge of the table, with the risk of stains on the floor and clothes. WELLcome, can be nice with text, image or whatever you wish to enhance the personal and festive of the table decoration. You will find as at the booth: A3:01

xoxo, Annika

Idag och imorgon mellan 10.00 – 17.00 hittar du oss på bröllopsmässan i Älvsjö, Stockholm.

På bröllopsmässan bröllopsfeber hittar du allt du behöver för ditt bröllop. Inspirerat av bröllopsklänningar, brudkläder, stora bröllopstårtor, bröllopsringar och smycken, festlokaler, bröllopshow, smekmånadsturer och så mycket mer. Det finns mycket för varje bröllopsbudget!

WELLcome, är ett ställ för bag in box som gör dukningen fin och festlig! Ni slipper placera bag-in-box framme vid bordets kant, med risk för fläckar på golv och kläder. WELLcome, kan prydas med text, bild eller vad ni önskar för att höja det personliga och festliga i dukningen. Du hittar oss vid båset: A3: 01

Kram Annika

Available for purchase!

Now is our rack for bag in box available for purchase at, Smarta Saker. They sell smart, practical and innovative products. And a large part of their range is Swedish innovations and our collaboration with Swedish inventors association contributes to many new exciting and unique products.
You can also visit their store in Stockholm, at Sankt Eriksplan 11.

We are so happy and proud to see our product on the market! And looking forward to WELLcomes future. 

Here is the link: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

xoxo, Annika

Nu finns vårt ställ för bag in box att köpa hos, Smarta Saker. De säljer smarta, praktiska och innovativa prylar. Och en stor del av deras sortiment är svenska innovationer och deras samarbete med svenska uppfinnareföreningen bidrar till många nya spännande och unika produkter.
Du kan även besöka deras Butik i Stockholm, på Sankt Eriksplan 11.

Vi är så glada och stolta att se vår produkt på marknaden! Och ser fram emot WELLcomes framtid.

Här är länken: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

Kram Annika

A happy body!

Today, I started the day with a green vitamin shot with avocado and ginger. 

I just love listening to my body’s signals, what I want to eat and then feed myself. And I am really convinced that this is the way you keep yourself healthy!

Just listen and keep living in a happy body, because everything is about balance!

xoxo, AnnikaIdag började jag dagen med ett grönt vitamin shot med avokado och ingefära. 

 

Jag bara älskar att lyssna på min kropps signaler, vad jag vill äta och sedan mata mig själv. Och jag är verkligen övertygad om att det är så du håller dig frisk!

Lyssna bara och fortsätt att leva i en lycklig kropp, för allt handlar om balans!

Kram Annika

 

 

The feeling that surrounds me!

I’ve had so much to do with our new company that time just flies away.  But it’s so fun and we are very happy that it’s going so well for us. Wedding fair and other trips are planned, so lots of funny things will happen. And when I’ve got routines and balance in my everyday life, I will also blog daily.

I just love the feeling that surrounds me right now and I’m so grateful – life is the best!

xoxo, AnnikaJag har haft så mycket att göra med vårt nya företag att tiden bara flyger iväg. Men det är så roligt och vi är väldigt glada att det går så bra för oss. Bröllopsmässa och andra resor är planerade, så det är mycket roligt som kommer att hända. Och när jag har fått in rutiner och balans i min vardag, så kommer jag även att blogga dagligen.

Jag älskar känslan som omger mig just nu och jag är så tacksam – livet är bäst!

Kram Annika

That’s the color of my life!

My personality has always been happy and that’s the color of my life. I paint my truth in my heart and then I follow it. So today, when I walked with Bebban on the bridge that is 1.5 kilometers long, I felt so alive, alert and happy!

I really breathe in the magic who surrounding me. And the mystery of life is not hard to understand. The only thing I have to do is open my beautiful eyes every morning, put a smile on my face and start living…

xoxo, Annika

Min personlighet har alltid varit glad och det är färgen i mitt liv. Jag målar min sanning i mitt hjärta och sedan följer jag den. Så idag, när jag gick med Bebban på bron som är 1,5 kilometer lång, kände jag mig så levande, alert och lycklig!

Jag andas verkligen in magin som omger mig. Och livets mysterium är inte svårt att förstå. Det enda jag behöver göra är att öppna mina vackra ögon varje morgon, sätta ett leende på mina läppar och börja leva…

Kram Annika

The beautiful Vasastan, Stockholm!

Today, we delivered our product to a company located at Vasastan in Stockholm. And next week, I can say the company’s name and how you can buy our product on the market. It feels so right in the energy to work with them and we are very happy right now!

After the delivery, we visited Sweden’s beloved children’s book author, Astrid Lindgren, street. She lived in Vasastan for over 70 years and the last 60 years at the same address, Dalagatan 46. And then we looked at ice skating in Vasaparken. It was so cozy to see all the happy kids and adults who went skating.

Life is so amazing! 

xoxo, Annika

Idag levererade vi vår produkt till ett företag på Vasastan i Stockholm. Och nästa vecka kan jag säga företagets namn och hur du kan köpa vår produkt på marknaden. Det känns så rätt i energin att arbeta med dem och vi är väldigt glada just nu!

Efter leveransen besökte vi Sveriges älskade barnbokförfattare, Astrid Lindgren, gata. Hon bodde i Vasastan i över 70 år och de senaste 60 åren på samma adress, Dalagatan 46. Och sedan tittade vi på skridskoåkning i Vasaparken. Det var så mysigt att se alla lyckliga barn och vuxna som åkte skridskor.

Livet är så fantastiskt!

Kram Annika

 

Listen to the voice that speaks inside!

To let go of ”all the must of life” is the best thing I have done! All that I need to do, is to follow my inner voice and the rest follows along the way. Because, no teacher, parents, friend or a wise man can decide what is right for you. Yes, they can guide you – but it’s only you who know what is right for you.

So, just listen to the voice that speaks inside and live your life to the fullest! And then every little thing of beauty is comes shining through in your eyes, because you feel so good!

xoxo, Annika

Att släppa ”allt livets måsten” är det bästa jag har gjort! Allt jag behöver göra är att följa min inre röst och resten följer med på vägen. Därför kan ingen lärare, föräldrar, vän eller en vis man bestämma vad som är rätt för dig. Ja, de kan vägleda dig – men det är bara du som vet vad som passar dig.

Så, lyssna bara på rösten som talar inuti och lev ditt liv till fullo! Och då kommer alla små saker av skönhet att skina igenom i dina ögon, för att du mår så himla bra!

Kram Annika