Nature at it’s best!

Right now it’s so cold here in Sweden and it’s really chaos on the roads because of the snow. But it’s so beautiful when the snow covers everything like a fluffy white blanket. And watching snowfall is absolutely Amazing. 

But one thing is for sure, my dog Bebban really love the snow!

xoxo, Annika

Just nu är det så kallt här i Sverige och det är verkligen kaos på vägarna på grund av snön. Men det är så vackert när snön täcker allt som en fluffig vit filt. Och titta på snöfall är helt fantastiskt.

Men en sak är säkert, min hund Bebban verkligen älskar snön!

Kram Annika

I actually can choose my thoughts!

I have always had so many thoughts about how I actually can choose my thoughts. As in my case, I could have chosen to be jealous of all the healthy, beautiful, smart and cool friends I had. Because I was very sick, I was not beautiful, I was not smart and I was definitely not cool!

But instead, I painted a sun in my heart that shines everyday! And that sun gave me my inner joy and strength so that I could fight every day and finally recover. And when I think about how I’ve been thinking, I understand what incredible cleverness I possess. And on top of that, it has given me my inner and outer beauty! And in fact, I’m very cool, because it’s cool that I’ve changed my whole life with my positive thoughts!

But what I love most with me, is my inner happiness, the happiness of living and just being Annika!

xoxo, Annika

(I have coconut oil in my hair..hehe)(Jag har kokosolja i mitt hår..hehe)

Jag har alltid haft så många tankar om hur jag faktiskt kan välja mina tankar. Som i mitt fall så kunde jag ha valt att vara avundsjuk på alla friska, vackra, smarta och coola vänner jag hade. För jag var väldigt sjuk, jag var inte vacker, jag var inte smart och jag var definitivt inte cool!

Men istället så målade jag en sol i mitt hjärta som lyser varje dag! Och den solen gav mig min inre glädje och styrka, så att jag kunde kämpa varje dag och slutligen bli frisk. Och när jag tänker på hur jag har tänkt, så förstår jag vilken otroligt smarthet jag besitter. Och på köpet har det gett mig min inre och yttre skönhet! Och faktiskt så är jag väldigt cool, för visst är det coolt att jag har ändra hela min livs situation med mina positiva tankar!

Men det jag älskar mest med mig är min inre lycka, lyckan över att få leva och bara vara Annika! 

Kram Annika

I’m driven by love!

We are born with love and it’s so easy to love life when you are a child. Because when you feel really loved you don’t go the violence errands. So, my conviction is that if everyone should keep the thoughts of love forever, no violence would exist.

I love the road I walk through my life, the road that is wonderful to follow. Where the wind blows in my face and I listen to the voice from my heart. I looked for the rose along the way and find the door of the promised land – just believe in love!

xoxo, Annika

Vi föds med kärlek och det är så lätt att älska livet när man är barn. För när man känner sig genuint älskad går man inte våldets ärende. Så, min övertygelse är att om alla skulle behålla kärlekens tankar hela livet ut, så skulle inget våld existera.

Jag älskar vägen som jag går genom mitt liv, vägen som är underbar att följa. Där vinden blåser i mitt ansikte och jag lyssnar på rösten från mitt hjärta. Jag letade efter rosen längs vägen och hittade dörren till det lovade landet – bara tro på kärleken!

Kram Annika

Happy Friday!

For me, every day is equally exciting and upliftings. Although Fridays have an extra special and cosy feeling in themselves. And this Friday is more brilliant than ever and I feel so alive!

It’s a wonderful feeling to experience life here and now!

xoxo, AnnikaFör mig så är varje dag lika spännande och upplyftande. Men fredagar har nog en extra speciell och mysig känsla i sig själv. Och denna fredag är mer strålande än någonsin och jag känner mig så levande!

Det är en underbar känsla att uppleva livet här och nu!

Kram Annika

 

Working from home!

Preparing for an important meeting that we have on Friday. Much to think about when it comes to quantity, layout and price. We will meet in a hotel at the airport, so a nice lunch is also booked, which we are really looking forward to.

Life is really a wonderful trip!

xoxo, Annika

Förbereder för ett viktiga möte som vi har imorgon fredag. Mycket att tänka på när det kommer till kvantitet, layout och pris. Vi kommer att träffas på ett hotell på flygplatsen, så en trevlig lunch är också inbokad, som vi verkligen ser fram emot.

Livet är verkligen en underbar resa!

Kram Annika

Love and Happiness!

Stockholm’s beautiful and Sweden’s largest wedding fair in Älvsjö really delivered romance and beauty. And here you could find everything for your future wedding. 

You could so clearly feel the couple’s energies of love and happiness. And that’s exactly what our beautiful earth needs!

xoxo, Annika

Stockholms vackra och Sveriges största bröllopsmässa i Älvsjö levererade verkligen romantik och skönhet. Och här kunde du hitta allt för ditt framtida bröllop.

Man kunde så tydligt känna parets energier av kärlek och lycka. Och det är precis vad vår vackra jord behöver!

Kram Annika

The wedding fair!

Today and tomorrow between 10.00 – 17.00 you will find us at the wedding fair in Älvsjö, Stockholm.

At the wedding fair Wedding fever you will find everything you need for your wedding. Inspired by wedding dresses, bridal clothes, big wedding cakes, wedding rings and jewelry, party rooms, wedding shows, honeymoon trips and so much more. There is a lot for every wedding budget!

WELLcome, is a rack for bag-in-box that makes the decoration nice and festive! You don’t have to place a bog-in-box at the edge of the table, with the risk of stains on the floor and clothes. WELLcome, can be nice with text, image or whatever you wish to enhance the personal and festive of the table decoration. You will find as at the booth: A3:01

xoxo, Annika

Idag och imorgon mellan 10.00 – 17.00 hittar du oss på bröllopsmässan i Älvsjö, Stockholm.

På bröllopsmässan bröllopsfeber hittar du allt du behöver för ditt bröllop. Inspirerat av bröllopsklänningar, brudkläder, stora bröllopstårtor, bröllopsringar och smycken, festlokaler, bröllopshow, smekmånadsturer och så mycket mer. Det finns mycket för varje bröllopsbudget!

WELLcome, är ett ställ för bag in box som gör dukningen fin och festlig! Ni slipper placera bag-in-box framme vid bordets kant, med risk för fläckar på golv och kläder. WELLcome, kan prydas med text, bild eller vad ni önskar för att höja det personliga och festliga i dukningen. Du hittar oss vid båset: A3: 01

Kram Annika

Available for purchase!

Now is our rack for bag in box available for purchase at, Smarta Saker. They sell smart, practical and innovative products. And a large part of their range is Swedish innovations and our collaboration with Swedish inventors association contributes to many new exciting and unique products.
You can also visit their store in Stockholm, at Sankt Eriksplan 11.

We are so happy and proud to see our product on the market! And looking forward to WELLcomes future. 

Here is the link: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

xoxo, Annika

Nu finns vårt ställ för bag in box att köpa hos, Smarta Saker. De säljer smarta, praktiska och innovativa prylar. Och en stor del av deras sortiment är svenska innovationer och deras samarbete med svenska uppfinnareföreningen bidrar till många nya spännande och unika produkter.
Du kan även besöka deras Butik i Stockholm, på Sankt Eriksplan 11.

Vi är så glada och stolta att se vår produkt på marknaden! Och ser fram emot WELLcomes framtid.

Här är länken: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

Kram Annika

A happy body!

Today, I started the day with a green vitamin shot with avocado and ginger. 

I just love listening to my body’s signals, what I want to eat and then feed myself. And I am really convinced that this is the way you keep yourself healthy!

Just listen and keep living in a happy body, because everything is about balance!

xoxo, AnnikaIdag började jag dagen med ett grönt vitamin shot med avokado och ingefära. 

 

Jag bara älskar att lyssna på min kropps signaler, vad jag vill äta och sedan mata mig själv. Och jag är verkligen övertygad om att det är så du håller dig frisk!

Lyssna bara och fortsätt att leva i en lycklig kropp, för allt handlar om balans!

Kram Annika

 

 

The feeling that surrounds me!

I’ve had so much to do with our new company that time just flies away.  But it’s so fun and we are very happy that it’s going so well for us. Wedding fair and other trips are planned, so lots of funny things will happen. And when I’ve got routines and balance in my everyday life, I will also blog daily.

I just love the feeling that surrounds me right now and I’m so grateful – life is the best!

xoxo, AnnikaJag har haft så mycket att göra med vårt nya företag att tiden bara flyger iväg. Men det är så roligt och vi är väldigt glada att det går så bra för oss. Bröllopsmässa och andra resor är planerade, så det är mycket roligt som kommer att hända. Och när jag har fått in rutiner och balans i min vardag, så kommer jag även att blogga dagligen.

Jag älskar känslan som omger mig just nu och jag är så tacksam – livet är bäst!

Kram Annika