Our love is indescribable!

It was my daughter, Nathalie, who 4 years ago adopted Bebban from Linda Lucas shelter on Kreta. But over time she became my dog, so she lives with me. We are really together all day long and our love is indescribable!

Bebban doesn’t like to swim, she rather just play at the beachside with me. So if I swim away from her she becomes worried and follows me with her eyes. If the children try to take a walk with her, she refuses!

And even if it’s just a bridge between us, Bebban thinks that it’s unnecessarily far…hehe

I love her!!

xoxo, Annika

Det var min dotter, Nathalie, som 4 år sedan adopterade Bebban från Linda Lucas hundgård på Kreta. Men med tiden blev hon min hund, så hon bor hos mig. Vi är verkligen tillsammans hela dagen och vår kärlek är obeskrivlig!

Bebban gillar inte att simma, utan leker hellre på stranden med mig. Så om jag simmar ifrån henne blir hon orolig och följer mig med blicken. Om barnen försöker gå på en promenad med henne, så vägrar hon!

Och även om det bara är en bro mellan oss, tycker Bebban att det är onödigt långt…hehe

Jag älskar henne!!

Kram Annika

Café Sthlm Raw!

Are you in Stockholm, take a coffee at café Sthlm raw located at Långholmsgatan 11 in Södermalm. The staff who work there are absolutely wonderful and the café itself is so cozy. We ate a chocolate/raspberry raw cake and it was heavenly good. When we sat there, they were playing jazz in the background. So my sons, Benji and Oliver, who love jazz would have been here with me – next time!

It was so good that we also bought home three different raw cakes and green smoothies.

xoxo, Annika

Är ni i Stockholm så ta en fika på kafé, Sthlm raw, som ligger på Långholmsgatan 11 på Södermalm. Personalen som jobbar där är helt underbara och själva kaféet är så mysigt. Vi åt en choklad/hallon raw kaka och den var himmelsk god. När vi satt där och fikade så spelade de Jazz i bakgrunden. Så mina söner, Benji och Oliver, som älskar jazz skulle ha varit med här – nästa gång! 

Det var så gott att vi även köpte med oss hem tre olika raw bakelser och gröna smoothies.

Kram Annika

Life rocks!

It’s amazing how a little event of nature can create such a wonderful feeling inside. Because I really felt like a movie star when I walked on Strandvägen, Östermalm in Stockholm tonight. The light wind made a fantastic volume so my hair looked crazy sexy out!

When we then mingle around Östermalm, I was really the star of Annika’s Life … hehe

(Could add that I also felt super luxurious in my black jumpsuit – life rocks!)

xoxo, Annika

Det är fantastiskt hur en liten händelse av naturen kan skapa en sådan härlig känsla inombords. För jag kände mig verkligen som en filmstjärna när jag på kvällen promenerade på Strandvägen, Östermalm i Stockholm. Den lätta vinden skapade en fantastiskt volym så mitt hår såg galet sexigt ut!

När vi sedan minglade runt på Östermalm så var jag verkligen huvudstjärnan i Annika’s Life…hehe

(Kan tillägga att jag också kände mig super lyxig i min svarta jumpsuit – livet leker!) 

Kram Annika

Joy of life!

I really enjoy every day, whether if I have vacation or if I work. And the sun truly gives me energy and I totally love this heat! So I try to be out as much I can in this beautiful landscape that surrounds me – the joy of life!

And the joy of life make me feel so alive and present – I feel amazing! And I wish from my heart that all of you can feel the same! If you don’t – start today and just breathe in the beauty of life! 

I’m Happy happy happy!

(Felt important to write the word happy three times, so nobody could miss it..hehe)

xoxo, Annika

Jag njuter verkligen varje dag, oavsett om jag har semester eller om jag arbetar. Och solen ger mig sannerligen energi och jag älskar verkligen denna värme! Så jag försöker vara ute så mycket jag kan i detta vackra landskap som omger mig – livets glädje!

Och livets glädje får mig att känna mig så levande och närvarande – jag känner mig fantastisk! Och jag önskar från mitt hjärta att ni alla kan känna detsamma! Om du inte gör det – börja idag och bara andas in i skönheten i livet!

Jag är lycklig lycklig lycklig!

(Kändes viktigt att skriva ordet lycklig tre gånger så ingen kunde missa det…hehe)

Kram Annika

Workday in Stockholm!

Yesterday, my youngest son, Theodor, follow me to Stockholm when we deliver our racks to Smarta saker. After that we went to Junibacken, walked around in the sun, ate ice cream and just enjoyed Stockholm.

It was around 32-35 degrees and people really enjoyed the sun but everyone drank alot of water, as you should! Some lay on park sofa under the shade while others lay on the grass in the middle of the sun, so cozy to see. But, it was so hot outside that my hair became totally flat and sweaty … hehe

Love to just sit or walk around and watch people, it makes me really happy inside. Ohh what I love and enjoy life.

xoxo, Annika

Igår följde min yngste son, Theodor, med till Stockholm när vi levererade våra ställ till, Smarta saker. Därefter åkte vi till Junibacken, gick runt i solen, åt glass och njöt av Stockholm.

 

Det var omkring 32-35 grader och människor verkligen njöt av solen men alla drack vatten i mängder, som man bör! En del låg på parksoffan under skuggan medan andra låg på gräset mitt i solen, så mysigt att se. Men, det var så varmt ute att mitt hår blev totalt platt och svettigt…hehe

Älskar verkligen att bara sitta eller gå omkring och titta på människor, det gör mig verkligen lycklig inombords. Åhh vad jag älskar och njuter av livet. 

Kram Annika

Mini vacation on my father’s boat!

In our family we have always been on the lake, because we live by the sea. So every summer we all want to go out in my father’s home-built boat, Caravelle 33. It’s so cozy when we all are together to eat, sunbathe and swimming in the lake, it is such a sense of freedom!

The weather here in Sweden continues to deliver sun and incredible warmth, so we are really lucky.

There was a bad WiFi connection on the lake, but we all survived….hehe

xoxo, Annika

I vår familj så har vi alltid varit ute på sjön, då vi bor vid havet. Så varje sommar vill vi alla ut i min fars hem byggda båt, Caravelle 33. Det är så mysigt när vi alla är tillsammans för att äta, sola och simma i sjön, det är en sådan frihetskänsla!

Vädret här i Sverige fortsätter att leverera sol och en otroligt värme, så vi är verkligen lyckliga!

Det var en dålig WiFi-anslutning på sjön, men vi alla överlevde….hehe

Kram Annika

 

This summer is really magic!

We always swim at my sister’s house because it’s so beautiful here and it smells so good from the ocean. It’s usually just we who swim here, so having a beach just for ourselves is so luxury!

This summer is really magic, it’s absolutely wonderful!

xoxo, Annika

Vi simmar alltid vid min systers hus eftersom det är så vackert här och det luktar så gott från havet. Det är vanligtvis bara vi som simmar här, så att ha en strand alldeles för oss själva är så lyxigt!

Denna sommar är verkligen magisk, den är helt underbart!

Kram Annika

Taller then me!

When my son, Oliver (17 years old) calls me short, then I know they’re really getting big! My three oldest children are longer than me, but my two little ones are still shorter, yeah!

Oliver says:
– Mum, being small isn’t bad – I just think that being taller is better!

He’s really a funny boy … hehe

xoxo, Annika

När min son, Oliver (17 år) kallar mig kort, då vet jag att de verkligen börjar bli stora! Mina tre äldsta barn är längre än mig, men mina två små är fortfarande kortare, ja!

Oliver säger:
– Mamma, vara liten är inte dålig – jag tror bara att vara längre är bättre!

Han är verkligen en rolig pojke … hehe

Kram Annika

There is nothing better than life!

It’s incredibly wonderfully hot here in Sweden and I’m just enjoying the sun, the water and the forest! Every day, since the summer began, I have walked 5 km and swimming / played in the warm water. Feeling like a teenager in both body and mind, crazy happy hormones sprout within me … hehe

I wish I could call my natur doctor, Henry Mikolas, and tell him he was right. After the last treatment I did with him, I would slowly but surely notice how my body changed and then I would feel like a princess. But unfortunately Henry died last year, so I can’t tell him how right he had. But I’m sure he looks down at me and laughs, can almost hear his laugh!

Actually, there is nothing better than life, so here I intend to stay forever …. hehe

xoxo, Annika

Det är otroligt underbart varmt här i Sverige och jag bara njuter av solen, vattnet och skogen! Varje dag, sedan sommaren började har jag gått 5 km och simmat/lekt i det varma vattnet. Känner mig som en tonåring i både kropp och sinne, galet lyckliga hormoner spritter inom mig…hehe

Önskade att jag kunde ringa min naturläkare, Henry Mikolas, och berätta att han hade så rätt. Att efter den sista behandlingen som jag gjorde hos honom, så skulle jag sakta men säkert märka hur min kropp förändrades och sedan skulle jag må som en prinsessa. Men tyvärr så dog Henry förra året, så jag hann inte berätta hur rätt han hade. Men jag är säker på att han tittar ner på mig och ler, kan nästan höra hans skratt! 

Faktiskt, det finns inget bättre än livet, så här tänker jag stanna för evigt….hehe

Kram Annika

There is no limit to my happiness!

I usually can express myself very easily, but now when I’m sitting here with my computer, I don’t find the correct words. But if I still try to explain how I feel and where I’m in life, I only have one word and that is – Paradise!

Because happiness is inside of me, it always has been. And I simply allow the happiness, the gratitude and the joy to just flow!

xoxo, Annika

Jag brukar alltid kunna uttrycka mig väldigt lätt, men nu när jag sitter här med min dator så finner jag inte de rätta orden. Men om jag ändå ska försöka förklara hur jag mår och var jag befinner mig i livet, så har jag bara ett ord och det är  – Paradiset!

Eftersom lyckan finns inuti mig, så har det alltid varit. Och jag tillåter helt enkelt lyckan, tacksamheten och glädjen att bara flöda!

Kram Annika

Kram Annika