The wedding fair!

Today and tomorrow between 10.00 – 17.00 you will find us at the wedding fair in Älvsjö, Stockholm.

At the wedding fair Wedding fever you will find everything you need for your wedding. Inspired by wedding dresses, bridal clothes, big wedding cakes, wedding rings and jewelry, party rooms, wedding shows, honeymoon trips and so much more. There is a lot for every wedding budget!

WELLcome, is a rack for bag-in-box that makes the decoration nice and festive! You don’t have to place a bog-in-box at the edge of the table, with the risk of stains on the floor and clothes. WELLcome, can be nice with text, image or whatever you wish to enhance the personal and festive of the table decoration. You will find as at the booth: A3:01

xoxo, Annika

Idag och imorgon mellan 10.00 – 17.00 hittar du oss på bröllopsmässan i Älvsjö, Stockholm.

På bröllopsmässan bröllopsfeber hittar du allt du behöver för ditt bröllop. Inspirerat av bröllopsklänningar, brudkläder, stora bröllopstårtor, bröllopsringar och smycken, festlokaler, bröllopshow, smekmånadsturer och så mycket mer. Det finns mycket för varje bröllopsbudget!

WELLcome, är ett ställ för bag in box som gör dukningen fin och festlig! Ni slipper placera bag-in-box framme vid bordets kant, med risk för fläckar på golv och kläder. WELLcome, kan prydas med text, bild eller vad ni önskar för att höja det personliga och festliga i dukningen. Du hittar oss vid båset: A3: 01

Kram Annika

Available for purchase!

Now is our rack for bag in box available for purchase at, Smarta Saker. They sell smart, practical and innovative products. And a large part of their range is Swedish innovations and our collaboration with Swedish inventors association contributes to many new exciting and unique products.
You can also visit their store in Stockholm, at Sankt Eriksplan 11.

We are so happy and proud to see our product on the market! And looking forward to WELLcomes future. 

Here is the link: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

xoxo, Annika

Nu finns vårt ställ för bag in box att köpa hos, Smarta Saker. De säljer smarta, praktiska och innovativa prylar. Och en stor del av deras sortiment är svenska innovationer och deras samarbete med svenska uppfinnareföreningen bidrar till många nya spännande och unika produkter.
Du kan även besöka deras Butik i Stockholm, på Sankt Eriksplan 11.

Vi är så glada och stolta att se vår produkt på marknaden! Och ser fram emot WELLcomes framtid.

Här är länken: https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/stall-for-bag-in-box.html

Kram Annika

A happy body!

Today, I started the day with a green vitamin shot with avocado and ginger. 

I just love listening to my body’s signals, what I want to eat and then feed myself. And I am really convinced that this is the way you keep yourself healthy!

Just listen and keep living in a happy body, because everything is about balance!

xoxo, AnnikaIdag började jag dagen med ett grönt vitamin shot med avokado och ingefära. 

 

Jag bara älskar att lyssna på min kropps signaler, vad jag vill äta och sedan mata mig själv. Och jag är verkligen övertygad om att det är så du håller dig frisk!

Lyssna bara och fortsätt att leva i en lycklig kropp, för allt handlar om balans!

Kram Annika

 

 

The feeling that surrounds me!

I’ve had so much to do with our new company that time just flies away.  But it’s so fun and we are very happy that it’s going so well for us. Wedding fair and other trips are planned, so lots of funny things will happen. And when I’ve got routines and balance in my everyday life, I will also blog daily.

I just love the feeling that surrounds me right now and I’m so grateful – life is the best!

xoxo, AnnikaJag har haft så mycket att göra med vårt nya företag att tiden bara flyger iväg. Men det är så roligt och vi är väldigt glada att det går så bra för oss. Bröllopsmässa och andra resor är planerade, så det är mycket roligt som kommer att hända. Och när jag har fått in rutiner och balans i min vardag, så kommer jag även att blogga dagligen.

Jag älskar känslan som omger mig just nu och jag är så tacksam – livet är bäst!

Kram Annika

That’s the color of my life!

My personality has always been happy and that’s the color of my life. I paint my truth in my heart and then I follow it. So today, when I walked with Bebban on the bridge that is 1.5 kilometers long, I felt so alive, alert and happy!

I really breathe in the magic who surrounding me. And the mystery of life is not hard to understand. The only thing I have to do is open my beautiful eyes every morning, put a smile on my face and start living…

xoxo, Annika

Min personlighet har alltid varit glad och det är färgen i mitt liv. Jag målar min sanning i mitt hjärta och sedan följer jag den. Så idag, när jag gick med Bebban på bron som är 1,5 kilometer lång, kände jag mig så levande, alert och lycklig!

Jag andas verkligen in magin som omger mig. Och livets mysterium är inte svårt att förstå. Det enda jag behöver göra är att öppna mina vackra ögon varje morgon, sätta ett leende på mina läppar och börja leva…

Kram Annika

The beautiful Vasastan, Stockholm!

Today, we delivered our product to a company located at Vasastan in Stockholm. And next week, I can say the company’s name and how you can buy our product on the market. It feels so right in the energy to work with them and we are very happy right now!

After the delivery, we visited Sweden’s beloved children’s book author, Astrid Lindgren, street. She lived in Vasastan for over 70 years and the last 60 years at the same address, Dalagatan 46. And then we looked at ice skating in Vasaparken. It was so cozy to see all the happy kids and adults who went skating.

Life is so amazing! 

xoxo, Annika

Idag levererade vi vår produkt till ett företag på Vasastan i Stockholm. Och nästa vecka kan jag säga företagets namn och hur du kan köpa vår produkt på marknaden. Det känns så rätt i energin att arbeta med dem och vi är väldigt glada just nu!

Efter leveransen besökte vi Sveriges älskade barnbokförfattare, Astrid Lindgren, gata. Hon bodde i Vasastan i över 70 år och de senaste 60 åren på samma adress, Dalagatan 46. Och sedan tittade vi på skridskoåkning i Vasaparken. Det var så mysigt att se alla lyckliga barn och vuxna som åkte skridskor.

Livet är så fantastiskt!

Kram Annika

 

Listen to the voice that speaks inside!

To let go of ”all the must of life” is the best thing I have done! All that I need to do, is to follow my inner voice and the rest follows along the way. Because, no teacher, parents, friend or a wise man can decide what is right for you. Yes, they can guide you – but it’s only you who know what is right for you.

So, just listen to the voice that speaks inside and live your life to the fullest! And then every little thing of beauty is comes shining through in your eyes, because you feel so good!

xoxo, Annika

Att släppa ”allt livets måsten” är det bästa jag har gjort! Allt jag behöver göra är att följa min inre röst och resten följer med på vägen. Därför kan ingen lärare, föräldrar, vän eller en vis man bestämma vad som är rätt för dig. Ja, de kan vägleda dig – men det är bara du som vet vad som passar dig.

Så, lyssna bara på rösten som talar inuti och lev ditt liv till fullo! Och då kommer alla små saker av skönhet att skina igenom i dina ögon, för att du mår så himla bra!

Kram Annika

Miraculous things!

I’m taking in the little moments of life and embracing the beauty of what’s in front of me and it’s indescribable. I’m here for a reason and to be a part of this beautiful world. These are miraculous things that this earth holds and the world would not be the same without me.

So, I embrace every single thing life has to offer me, because my life will not be the same tomorrow, that is the beauty with life!

xoxo, Annika

Jag tar in de små ögonblicken i livet och omfamnar skönheten i vad som står framför mig och det är obeskrivligt. Jag är här av en anledning och att vara en del av denna vackra värld. Det här är mirakulösa saker som denna jord håller och världen skulle inte vara densamma utan mig.

Så, jag omfamnar varje sak som livet har att erbjuda mig, för mitt liv kommer inte att bli detsamma imorgon, det är skönheten med livet!

Kram Annika

Wishing you a fabulous Happy New Year 2018!

Can you believe another year has passed us by already? Life is really flying by, so embrace every breath you take and enjoy the beautiful life.

I hope you all start the happy new year with a smile and may the year to come be filled with happiness.

Happy New Year everyone!

xoxo, Annika

Kan du tänka dig att ett år redan har gått? Livet flyger verkligen iväg, så omfamna varje andetag du tar och njut av det vackra livet.

Jag hoppas att ni alla börjar det glada nya året med ett leende och må det kommande året vara fylld med lycka.

Gott nytt år alla!

Kram Annika

Merry Christmas!

Christmas is definitely my favorite holiday. The tree, the lights, the food, the joy and all the presents to unwrap – so incredibly magical.

Wishing you a very Merry Christmas. May your Christmas be filled with lots of happiness , peace and love!

xoxo, Annika

Julen är definitivt min favorit högtid. Julgranen, ljusen, maten, glädjen och att öppna alla julklappar – så otroligt magisk.

Önskar dig en riktigt God Jul. Må julen fyllas med mycket lycka, fred och kärlek!

Kram Annika