HAPPY NEW YEAR 2020!

I’ve looked at life from both sides, from win and lose. And something’s lost, but something’s gained. But now another life start and I can say, I love you life, right out loud. But it feels like I don’t understand life, just from give and take and still exist somehow. But I don’t look at life with fear, I look at life with happy eyes and a humble touch. All injustice, all evil deeds, all jealousy are not in my path, I look at life instead with love.

And life is just like a circle, you live every day and create more knowledge within you. And in the end you become a better person who know how to live the life as it should. To prioritize yourself first, to only surround yourself with people who give you love and set boundaries when it is not okay anymore. Simply let go of people who are no longer doing you good, no matter who they are. So I look forward to more happiness, more smiles and more harmony in this year 2020.

HAPPY NEW YEAR BEAUTIFUL FRIENDS!

xoxo, Annika

Jag har tittat på livet från båda sidor, från vinna och förlora. Och någonting har gått förlorat, men någonting har vunnit. Men nu börjar en ny show och jag kan säga, jag älskar dig livet, rakt ut. Men det känns som om jag inte förstår livet, bara från ge och ta och fortfarande existerar på något sätt. Men jag ser inte på livet med rädsla, jag ser på livet med glada ögon och en ödmjuk touch. All orättvisa, alla onda gärningar, all svartsjuka är inte min livsväg, jag ser på livet istället med kärlek.

Och livet är som en cirkel, du lever varje dag och skapar mer kunskap inom dig. Och till slut blir du en bättre person som vet hur man ska leva livet som det borde. Att prioritera dig själv först, bara omge dig med människor som ger dig kärlek och sätta gränser när det inte är okej längre. Helt enkelt släpp taget om människor som inte längre gör dig gott, oavsett vem det är. Så jag ser fram emot mer lycka, mer leenden och mer harmoni detta år 2020.

GOTT NYTT ÅR VACKRA VÄNNER!

Kram Annika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 2 =