I’M TALKING ABOUT THE PRESENT!

Being able to be here and now, in my mind, is my absolute favorite pastime. I’m talking about the present—not today, not this hour, only this exact moment. I really want unlimited potential behavior in all areas – the physical, emotional and mental. And knowing that I can control my thoughts and sort out thoughts that lower me is so satisfying. It really gives me the adrenaline rush kick that I love to feel. And this summer I have been focused on myself. And now that we say hello to August, I feel curious at all levels.

Every morning I talk to myself in the mirror, ”Today will be a good day” and ”I will be great today.” And I actually get a tickling comfy feeling inside me that stays all day. Because life, as everyone knows, has its, as I call, ”tricky situations” so it’s important for me to give the best that I can give myself, every day. And I really hope I can have the opportunity to stay happy, healthy and enjoy life, if I have a bunch of positive healthy thoughts inside me every day. And I also believe that in itself it attracts what I want in my life.

So in the end I have myself to thank for a fantastic life on this earth. So it’s a win win situation for me and the only thing that can happen, is that I get a fantastic life until the last breath, or it goes to hell – whoever lives will see.. LOL

xx, Annika

Att kunna vara här och nu, i mitt sinne, är mitt absoluta favorit tidsfördriv. Jag talar om nuet – inte idag, inte denna timme, bara just detta ögonblick. Jag vill verkligen ha obegränsat potentiellt beteende inom alla områden – det fysiska, emotionella och mentala. Och att veta att jag kan kontrollera mina tankar och sortera tankar som sänker mig är så tillfredsställande. Det ger mig verkligen adrenalinkick som jag älskar att känna. Och i sommar har jag varit fokuserad på mig själv. Och nu när vi säger hej till augusti känner jag mig så nyfiken på alla nivåer.

Varje morgon pratar jag med mig själv i spegeln, ”Idag kommer att bli en bra dag” och ”Jag kommer att vara fantastisk idag.” Och jag får faktiskt en kittlande bekväm känsla inuti mig som stannar hela dagen. Eftersom livet, som alla vet, har, som jag kallar, ”svåra situationer”, så är det viktigt för mig att ge det bästa jag kan ge mig själv, varje dag. Och jag hoppas verkligen att jag kan ha möjlighet att förbli lycklig, frisk och njuta av livet, om jag har ett gäng positiva friska tankar inom mig varje dag. Och jag tror också att det i sig lockar till mig det jag vill ha i mitt liv.

Så till slut har jag mig själv att tacka för ett fantastiskt liv på denna vackra jord. Så det är en vinn vinn -situation för mig och det enda som kan hända är att jag får ett fantastiskt liv fram till sista andetaget, eller så går det åt helvetet – den som lever lär se … Ha ha

xx, Annika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 8 =