My absolute favorites Tv series! 

Nr 1, The Blacklist, James Spader as Raymond Reddington is really a bad man, but I just love him! James is such an amazing talent, so brilliant. When James is acting he draws you in and I just love the character of Red Reddington – I’m Reddington..hehe

Ray Reddingon, play FBI most wanted fugitive and he joins FBI to help bring down criminals and terrorists. He agrees to help catching these bad guys only if he gets Elizabeth Keen, a rookie FBI profiler, as his handler. After their first victory, a list of dangerous but unknown criminals is revealed by Red. And with a special teem they start to catch them one by one….

Nr 1, Blacklist, James Spader som Raymond Reddington är verkligen en dålig man, men jag bara älskar honom! James är en så fantastisk talang, så lysande. När James agerar så drar han in dig och jag bara älskar karaktären av Red Reddington – jag är Reddington…hehe

Ray Reddingon, spelar FBI mest eftersökta rymling och han går med i FBI för att hjälpa till med att få ner brottslingar och terrorister. Han håller med om att hjälpa till att fånga dessa dåliga killar endast om han får Elizabeth Keen, en rookie FBI profiler, som sin handlare. Efter sin första seger avslöjas en lista över farliga men okända brottslingar av Red. Och med en speciell teem börjar de fånga dem en efter en….Nr 2, The Fall, I watched and then in my dreams I was haunted by the creepiness coming from both Gillian Anderson and Jamie Dornan…hehe

Superintendent, Stella Gibson, is a detective superintendent battles her own personal demons as she tries to get inside the head of a serial killer hiding behind a family – man facade. 

Nr 2, The Fall, jag tittade på den och sedan i mina drömmar blev jag jagad av kusligheten från både Gillian Anderson och Jamie Dornan…hehe

Superintendent, Stella Gibson, är en detektiva superintendent strider hennes egna personliga demoner som hon försöker komma in i huvudet av en seriemördare som gömmer sig bakom en familjens fasad. 

Nr 3, The Following, it’s a smart and tense drama serie and I really liked it! But it was to short and I want more…

Former FBI agent Ryan Hardy trying to help recapture serial killer Joe Carroll, while Carroll’s assembled cult captures Carroll’s son from his ex-wife and sends Carroll’s messages to the world.

Nr 3, The Following, det är en smart och spänd drama serie och jag gillade den verkligen! Men den var för kort och jag vill ha mer…

Tidigare FBI-agent Ryan Hardy försöker hjälpa till med att återuppta seriemördaren Joe Carroll, medan Carrolls samlade kult fångar Carrolls son från sin ex-fru och skickar Carrolls budskap till världen.

Nr 4, Jessica Jones, a series that is more than worth to follow because it’s so good! There’s real trauma in this series and the way she handles her problems (sarcasm and drinking brown liquor) feels real and I think it’s all about here, she is so powerful and independent!

Jessica Jones tries to rebuild her life as a private investigator, dealing with cases involving people with remarkable abilities in New York City.

Nr 4, Jessica Jones, en serie som är mer än värt att följa eftersom den är så bra! Det finns verkliga trauma i denna serie och hur hon hanterar sina problem (sarkasm och dricker whiskey) känns verkligt och jag tycker att det handlar om henne, hon är så kraftfull och oberoende!

Jessica Jones försöker återuppbygga sitt liv som en privat utredare, som handlar om fall där människor med anmärkningsvärda förmågor i New York City.Nr 5, Lucifur, is so so funny that made me fall in love with the Devil – I just love the way he talks!!

Lucifer Morningstar has decided he’s had enough of being the dutiful servant in Hell and decides to spend some time on Earth to better understand humanity. He settles in Los Angeles – the City of Angels.

Nr 5, Lucifur, är så så roligt att det fick mig att bli förälskad i djävulen – jag bara älskar hur han pratar!!

Lucifer Morningstar har bestämt sig för att han har fått nog att vara den pliktgivande tjänaren i helvetet och bestämmer sig för att spendera tid på jorden för att bättre förstå mänskligheten. Han bosätter sig i Los Angeles – Anglarnas stad.Nr 6, Altered Carbon, of course I love the series becuase are good Swedish actor, Joel Nordström Kinnerman, is the lead actor. It’s so cracy and it’s something about that make me love it!

Altered Carbon,” a series about a rebel fighter awoken after 250 years and “resleeved” into a new body to help solve a murder,

Nr 6, Altered Carbon, självklart älskar jag serien eftersom vår bästa svensk skådespelare, Joel Nordström Kinnerman, är huvudrollen. Den är så galen och det är något som får mig att älska den!

Altered Carbon ”, en serie om en rebellfighter som vaknat efter 250 år och” återvänder ”in i en ny kropp för att hjälpa till att lösa ett mord,

xoxo/Kram Annika 

Maybe I don’t need social media?

Maybe I don’t need social media to be successful?

I love to blog on my thoughts and how I think about life in generally, about my family, outfits, home, lifestyle, what I do or eat. And I really want every blog post to be inspiring. But it takes hours to create a blog post. You have to take good photos, write a captivating text and get readers to feel my energy and happiness over my words.

And generally in life, I have learned that the stress, the pressure and the difficulty to reach the goal never goes away while you are growing. But to embrace and fill joy during the journey this is, you will be succesfull. You just have to believe in your self no matter what you do or create. So maybe that’s my answer to my question?!

The point is that I want my readers to feel like they want to come back to my blog. But, can I do it without having to use social media in the future?

Because in the past when Facebook, Instagram and youtube didn’t exist. How did they reach out to people and actually succeeded? Did they really go home to each other for a cup of coffee instead of socializing through Facebook? Did they then talk about what they did and spread their message? Or was it so simple that people actually only read books? Oh my dear – it feels very simple, harmonious and very wonderful … hehe

xoxo, Annika

Kanske behöver jag inte sociala medier för att bli framgångsrik?

Jag älskar att blogga om mina tankar och hur jag tänker på livet i allmänhet, om min familj, kläder, hem, livsstil, vad jag gör eller äter. Och jag vill verkligen att varje blogginlägg ska vara inspirerande. Men det tar timmar att skapa ett blogginlägg. Du måste ta bra bilder, skriva en fängslande text och få läsare att känna min energi och lycka över mina ord.

Generellt i livet har jag lärt mig att stressen, trycket och svårigheten att nå målet aldrig går bort medan du växer. Men att omfamna och fylla glädje under resan så kommer du att bli framgångsrik. Du måste bara tro på dig själv oavsett vad du gör eller skapar. Så kanske det är mitt svar på min fråga?!

Poängen är att jag vill att mina läsare ska känna att de vill komma tillbaka till min blogg utan att behöva använda sociala medier i framtiden.

Och förr i tiden när Facebook, Instagram och Youtube inte existerade. Hur nådde de då ut till människor och faktiskt lyckades? Åkte de verkligen hem till varandra på en kopp kaffe istället för att umgås via Facebook? Pratade de då om vad de gjorde och på så sätt spreds deras budskap? Eller var det så enkelt att människor faktiskt bara läste böcker? Åh herregud – det känns väldigt enkelt, harmoniskt och alldeles underbart…hehe

Kram Annika

Rhubarb pie!

Spring is harvest time for rhubarb and there is no better way than to make a simple homemade Rhubarb Pie.

Pie crust:
3 dl flour
125 g butter
2 egg yolks
some water
Mix together and press evenly over the bottom of in a lubricated form. Bake 15 min in 200 degrees.

Rhubarb:
750 grams of rhubarb
1 dl sugar
Melt on low heat in a saucepan about 10 minutes

Meringue:
2 egg whites
3/4 dl sugar
Whisk until it becomes meringue.

Add the rhubarb batter to the pie and wide on the meringue mash. Bake about 15 minutes in 175 degrees.

Enjoy!

xoxo, Annika

Våren är skördtid för rabarber och det finns inget bättre sätt än att göra en enkel hemlagad Rabarberpaj.

Deg:
3 dl mjöl
125 g smör
2 äggulor
något vatten
Blanda ihop och tryck ut i en smord form. Förgrädda 15 min i 200 grader.

Rabarber:
750 gram rabarber
1 dl socker
Smältes på låg värme i kastrull ca 10 min

Maräng:
2 äggvitor
3/4 dl socker
Vispa tills det blir maräng

Lägg rabarb smeten i det förgräddade pajskalet och bred på marängsmeten. Grädda ca 15 min i 175 grader.

Njut!

Kram Annika

Can you feel the energy?

Since last Friday, the energy has really been wonderful. It feels like I’m so present in life, the energy is so easy / happy / calm and life really delivers. Can’t describe it in any other way. My friend Catharina was here on a coffee and she also can feel the new energy.

I wonder if everyone can feel this wonderful energy, or is it just Catharina and I?

No matter how long we will have this energy, I will enjoy and really embrace it with all my soul!

xoxo, Annika

Sedan förra fredagen så har energin verkligen varit helt underbar. Det känns som jag är så närvarande i livet, energin är så lätt/glad/lugn och livet verkligen levererar. Kan inte beskriva det på något annat sätt. Min vän Catharina var här på en fika och hon känner också av den. 

Så, jag undrar om alla känner av denna underbara energi som vi har nu, eller är det bara vi två?

Oavsett hur länge vi kommer ha denna energi, så kommer jag njuta och verkligen omfamna den med hela min själ!

Kram Annika

Hugo on television with, WELLcome bag-in-box!

Yesterday my ex husband, Hugo, competed on TV with our product WELLcome, rack for bag in box. He participated in the program, the pursuit of great seller – Ullared. He got a good score from the test subjects and even visitors thought our product should win, but who knows how it goes – continuation follows.

The program was recorded last year and it has happened a lot after that, which clearly feels great! Now our product is delivered in a matching gift box that is incredibly beautiful, if you ask me!

You can watch the program on Dplay, HERE

WELLcome.nu HERE

xoxo, Annika

Igår tävlade min exman, Hugo, på TV med vår produkt WELLcome, ställ för bag in box. Han var med i programmet, Jakten på storsäljaren – Ullared. Han fick ett fint betyg av testpersonerna och även besökare tippade den till final, men vem vet hur det går – fortsättning följer.

Programmet spelades in förra året och det har hänt en hel del efter det, vilket känns så klart toppen! Nu levereras vår produkt i en matchande present förpackning som är otroligt vacker, om ni frågar mig!

Du kan titta på programmet på Dplay, HÄR

WELLCOME.nu HÄR

Kram Annika

It’s easier than you think!

In the description that came with my espresso machine it says:
– Make a latte art of heart or a leaf in your coffee, it’s so easy with the help of these 5 tips!

Eh – no, so wrong!

Latte art is definitely more difficult than it looks! But this morning it happened! Because if you look very carefully, you can actually imagine a leaf in my coffee – am I right?

It tasted so delicious and now I’m filled with happy hormones – what a great start to this lovely Sunday!

xoxo, AnnikaI beskrivningen som följde med min espressomaskin står det:
– Gör en latte konst av hjärtat eller ett blad i ditt kaffe, det är så enkelt med hjälp av dessa 5 tips!

Eh – nej, så fel!

Latte konst är definitivt svårare än det ser ut! Men denna morgon så hände det! För om du tittar väldigt noga så kan du faktiskt föreställa dig ett löv i mitt kaffe – har jag rätt?

Det smakade så himmelskt gott och nu är jag fylld av lyckliga hormoner – vilken bra start på denna ljuvliga söndag!

Kram Annika

A powerful reminder!

I was so close to tramping on a beautiful snake today. And spiritually, the snake means a symbol of sexual and creative energy. A powerful reminder of my vitality and my passions in life.

I’m so lucky that I walked today so that the snake would remind me of my vitality, passions, sexual and creative energy…. LOL

xoxo, AnnikaJag var så nära att trampa på en vacker orm idag. Och andligt betyder ormen en symbol för den sexuella och kreativa energin. En kraftig påminnelse om min livskraft och mina passioner i livet. 

Jag är så lycklig att jag gick idag så att ormen skulle påminna mig om min livskraft, passioner, sexuella och kreativa energin…. haha

Kram Annika

A jumpsuit is the perfect lazy girl’s outfit!

I own a lot of jumpsuits and I just love a one-piece and they provide an instant outfit. It doesn’t matter if they have short or long arms and legs, I’m just so in love with them. They are very fashionable and I’m sure jumpsuits will stay for a long time. 
 
Jumpsuits can also be styled many different ways. And I love wearing high heels and I adore every ”click-clack” sounds of it. But If I need to walk around a lot, I style up the look with sneakers and I still feel so sexy! A leather jacket is great for adding a little edge to a feminine and sexy jumpsuit.
  
The one thing they don’t make easier is going to the bathroom…
 
xoxo, Annika

Jag äger många jumpsuits och jag älskar bara en enda bit och de ger en omedelbar outfit. Det spelar ingen roll om de har korta eller långa armar och ben, jag är bara så kär i dem. De är mycket moderna och jag är säker på att jumpsuits kommer att stanna länge. 
 
Jumpsuits kan stylas på många olika sätt. Och jag älskar att ha höga klackar och jag avgudar varje ”click-clack” ljud av klackarna. Men om jag behöver gå mycket, stylar jag upp utseende med sneakers och jag känner mig fortfarande så sexig. En skinnjacka är perfekt att lägga till som en liten extra detalj till en feminin och sexig jumpsuit.
  
Den enda sak som de inte gör lättare är att gå till badrummet…
 
Kram Annika

Todays lunch!

This food looks and feel so amazing and has a massive impact on my whole body!

Lime spiced minced meet with melon salad and lime yoghurt:

Basil
Couscous
Lime
Lime Leaf
Melon
Minced meat (beefs)
Red onion
Turkish yoghurt
Garlic cloves
Chili flakes
Olive oil
Salt
Tomato paste

1. Add about 500 grams of beef into a bowl. Add 1 tablespoon crushed lemon leaf, 1 tablespoon tomato sauce, 2 tablespoons of water, 2 crushed garlic slice, taste with chili peppers and salt. Forma to 8 steaks.

2. Prepare 250 g couscous according to the package.

Lime Yogurt:
1. Add 2 dl Turkish yogurt to a small bowl. Mix finely 1 chopped lemon peel and taste with a little salt.

Melon Salad:
1. Cut 1 melon into thin slices and finely chop 1/2 red onions. Put all in a salad bowl and squeezed juice from 1 lemon, 1 tablespoon of olive oil and taste a little salt.

Heat some olive oil in a frying pan. Steak the biff in medium 4-5 min on each side.

Bon appétit!

xoxo, Annika

Denna mat ser ut och känns så fantastisk och har en enorm inverkan på hela min kropp!

Limeblads kryddade färsbiffar med melonsallad och limeyoghurt:

Basilika
Couscous
Lime
Limeblad
Melon
Nötfärs
Rödlök
Turkisk yoghurt
Vitlöksklyftor
Chili flakes
Olivolja
Salt
Tomatpuré

1. Lägg ca 500 gr nötfärs i en bunke. Tillsätt 1 msk smulad limeblad, 1 msk tomatpure, 2 msk vatten, 2 pressade vitlöksklyftor, smaka av med chili flakes and salt. Forma till 8 biffar.
2. Tillaga 250 g couscous enligt förpackningen.

Limeyoghurt:
1. Lägg 2 dl turkisk yoghurt i en liten skål. Blanda ner finrivet skal av 1 lime och smaka av med lite salt.

Melonsallad:
1. Skär 1 melon i tunna klyftor och finhacka 1/2 rödlök. Lägg allt i en salladsskål och blanda ner pressad saft av 1 lime, 1 msk olivolja och smaka av med lite salt.

Hetta upp lite olivolja i en stekpanna. Stek biffarna på medelärme 4-5 min på varje sida.

Bon Appétit!

Kram Annika

Why are women putting 100 layers of makeup on their faces?

When I look at makeup videos, I always get dark afraid by how many layers of makeup the women use in their faces. Does it really look good when they come out in the daylight and how can their skin breathe?
I only use 5 products because I really like looking healthy and fresh. In others words – I love to look like God created me but with help of a extra glitter touch..hehe

I use the same products all the time and I don’t intend to change either brand or color. After cleaning my face and put on my face cream I do the makeup and it only takes me 10 minutes, but I love every minute of it!

No. 1. Cellularose moisturizing CC cream – is a corrective colored all-in-one cream that takes away unevenness. I have the color natural and it gives me a naturally beautiful skin. It smells so good and makes the skin incredibly smoothie. Link HERE

No 2. Dior roughe / eye shadow – I really love their quality and I have them in different colors depending on what fits the day’s outfit.

No. 3. In touch highlighter – in the color light pink with a light nacre that makes it a little extra. And it smells wonderfully of honeysuckle and citrus. Link HERE

No. 4 Lash expert twist brush mascara – which can be twisted in two positions and actually makes my fringes longer and fuller, just love it. Link HERE

No. 5. O-Plump Intuitive Lip Plumper – This product is my favorite when it comes to lips. It gives a lovely cooling feeling and it sticks a bit. I really get a nice shine of natural pink on my lips. What I love with this product is that it contains ginger and mint. Link HERE

And then I’m ready to start a new wonderful day!

xoxo, Annika

När jag tittar på smink videos så blir jag alltid mörk rädd av hur många lager smink kvinnorna använder i ansiktet. Ser det verkligen snyggt ut när de kommer ut i dagsljuset och hur kan deras hud andas? Själv sminkar jag mig med bara 5 produkter och jag tycker verkligen att jag ser frisk och fräsch ut. Jag ser ut som gud skapade mig och sedan med hjälp av en lite tocuch, så glittrar jag lite extra..hehe

Jag använder samma produkter hela tiden och tänker inte byta varken märke eller färg. Efter att ha rengjort mitt ansikte och smörjt in det med min ansiktskräm så sminkar jag mig och det tar ca 10 minuter. Men jag älskar verkligen varenda minut av det och det får mig att känna mig kvinnlig och vacker!

Nr 1. Cellularose moisturizing CC cream – är en korrigerande färgad allt-i- ett kräm som suddar ut ojämnheter. Jag har färgen natural och den ger mig en naturligt vacker hud. Den doftar så gott och gör huden otroligt len. Länk HÄR

Nr 2. Dior roughe/ögonskugga – deras kvalite älskar jag verkligen och jag har dom i olika färger beroende på vad som passar till dagens outfit.

Nr 3. In touch highlighter – i färgen ljusrosa med ett lätt pärlemorskimmer som gör det lilla extra. Och den doftar underbart av kaprifol och citrus. Länk HÄR

Nr 4 Lash expert twist brush mascara – som kan vridas i två positioner och gör faktiskt mina fransar längre och fylligare, bara älskar den. Länk HÄR

Nr 5. O-Plump intuitiv lip plumper – Denna produkt är min favorit när det kommer till läppar. Den ger en härligt kylande känsla samtidigt som den sticker lite lätt. Jag får verkligen en fin glans av naturligt rosa på mina läpparna. Vad jag älskar med denna produkt är att den innehåller ginger och mynta. Länk HÄR

Och sedan är jag redo att börja en ny underbar dag!

Kram Annika