Pork fillet in creamy sauce!

This dish is delicious and has a magnificent taste!

1 kg pork fillet
15 sun dried tomatoes in oil
3 garlic clove
2 meat broth
1 leek
2 teaspoons chinese soy sauce
6 dl cream
4 dl creme fraiche
Salt & black pepper
Butter to frying

Do this: 

Slice the pork fillet into 1½ cm slices.
Heat butter in a frying pan and brown the meat around.
Salt and peppers and then put the meat in an oven form.
Let the sun dried tomatoes drain off the oil.
Shred the leek and the sun dried tomatoes.
Mash the leek in a little butter. and then pour on cream and creame fraiche.
Add the broth, tomatoes, soya and squeeze into the garlic.
Let the sauce get a boil.
Pour the sauce over the pork fillet and run in the oven at 200 degrees for about 15 minutes.
Serve with boiled rice.

xoxo, Annika

Denna maträtt är utsökt och har en magnifik smak!

1 kg fläskfilé
15 soltorkade tomater i olja
3 vitlöksklyfta
2 köttbuljongtärning
1 purjolök
2 tsk kinesisk soja
6 dl grädde
4 dl creme fraiche
Salt & svartpeppar
Smör till stekning

Gör så här:
Putsa och skiva fläskfilén i skivor om 1½ cm.
Häll upp smör i en stekpanna och bryn köttet runt om.
Salta och peppra och lägg sedan köttet i en ugnsform.
Låt de soltorkade tomataterna rinna av från oljan.
Strimla purjolöken och de soltorkade tomaterna.
Fräs purjolöken i lite smör. och häll sedan på grädde och creme fraiche.
Lägg i buljongtärningen, tomaterna, soyan och pressa i vitlöken.
Låt såsen få en uppkok.
Häll såsen över fläskfilén och kör klart i ugnen på 200 grader på ca 15 minuter.
Servera tillsammans med kokt ris.

Kram Annika

I’m a winter girl!

I’m really a winter girl and I just love everything about winter. The fresh cold air, the beautiful white snowflakes and the darkness. And staying inside on a chilly evening calls for hot chocolate and cream or warm spiced wine and gingerbread cookies and lots of lighted candles!

Actually, there is nothing bettar than making snowmen, snowangels and having snowfights with my kids! 🙂

xoxo, Annika

Jag är verkligen en vinterflicka och jag bara älskar allt med vintern. Den färska kalla luften, de vackra vita snöflingorna och mörkret. Och att stanna inne en kall kväll, då lockar varm choklad med grädde eller varm glögg och pepparkakor och massor av tända ljus!

Faktum är att det inte finns något bättre än att göra snögubbar, snöänglar och ha snöslagsmål med mina barn! 🙂

Kram Annika

 

My dear father!

My dad is a retired painter but still has so much energy that he gladly helps to paint. So, yesterday he came home to me and showed me how to paint.  But first, we began to paint the edging on the walls white and then we painted the walls with primer. But tomorrow, I will paint all the walls alone with the nougat color that I chose and then I’m done,Yeah!

I just love spending time with my dad because we have the same humor and we always laugh so much, that feels good in my heart!

xoxo, Annika

Min pappa är en pensionerad målare men har fortfarande så mycket energi att han med glädje hjälper till att måla. Så, igår kom han hem till mig och visade mig hur man gör. Men först började vi att måla bården på väggarna vita och sedan målade vi väggarna med grund färg. Men imorgon kommer jag att måla alla väggar ensam med nougatfärgen som jag har valt och sedan är jag klar, jippi!

Jag bara älskar att spendera tid med min pappa eftersom vi har samma humor och alltid skrattar så mycket, det känns bra i mitt hjärta! 

Kram Annika

Finally!

I’m really in the spirit around the end of September to begin Christmas decorations. But this year I started today. I wanted to start earlier but I’ve had so much to do lately, so I really have not had time. But, in fact, it’s okay because all I do is so incredibly fun!

Every day when I wake up, I feel like a child on Christmas Eve waiting eagerly for the day to start…hehe

xoxo, Annika

Jag är verkligen i andan runt slutet av september för att påbörja juldekorationer. Men i år började jag idag. Jag ville börja tidigare men jag har haft så mycket att göra den senaste tiden, så jag har verkligen inte haft tid. Men i själva verket är det okej, eftersom allt jag gör är så otroligt roligt!

 

Varje dag när jag vaknar så känner jag mig som ett barn på julafton, som ivrigt väntar på att dagen ska börja…hehe

Kram Annika

 

So much kisses!

My daughter’s dog, Armani, has been hanging out with me today at work. Most of all, he wants to sit in my knee and get lots of kisses, then he’s happy!
So, at lunch i gave him so much kisses and now he sleep so well. Now I’m back at work with a big cup of coffee, Christmas music and Armani snoring in the background, cozy!

And the harmony I feel inside fills me with happiness – can’t get enough of life!

xoxo, Annika

Min dotters hund, Armani, har hängt med mig idag på jobbet. Mest av allt vill han sitta i mitt knä och få massor av pussar, då är han lycklig! Så vid lunch överöste jag honom med pussar och nu sover han så gott! Så, nu tillbaka till jobbet med en stor kopp kaffe, julmusik och Armanis snarkning i bakgrunden, mysigt!

Och den harmoni jag känner inombords fyller mig med lycka – kan inte få nog av livet!

Kram Annika

To work from home!

I work in our family company, WELLcome, and it’s an incredibly glamorous job. I have a beautiful comfortable workplace on a sheepskin on the floor. I work in my onepiece with Christmas socks on my feet, I’m so stylish!

And I always have fun with myself, so working alone from home is no problem for me. Indeed, everything here in life is so exciting, so I have a lot to tell myself…hehe

xoxo, Annika

Jag jobbar i vårt familjeföretag, WELLcome, och det är ett otroligt glamoröst jobb. Jag har en vacker bekväm arbetsplats på en fårskinn på golvet. Jag jobbar i min Onepiece med julstrumpor på mina fötter, jag är så snygg!

Och jag har alltid kul med mig själv, så att jobba ensam hemifrån är inget problem för mig. Faktum är att allt här i livet är så spännande, så jag har mycket att berätta för mig själv … hehe

Kram Annika

I live my life in heaven while I’m here on earth!

It’s actually my longing that brought me here where I’m today. But it was required that I was strong and free in mind, to achieve my goals. I really want to live my life and take advantage of the time I have here on earth! So, I’m making sure I’m filling my time with positive energies. 

And I can do it, because I’m me! And I really love to smile and feel the life within me! So, I live my life in heaven while I’m here on earth!

xoxo, Annika

Det är faktiskt min längtan som förde mig hit där jag är idag. Men det var nödvändigt att jag var stark och fri i tanken för att uppnå mina mål. Jag vill verkligen leva mitt liv och dra nytta av den tid jag har här på jorden! Så jag ser till att jag fyller min tid med positiva energier.

Och jag kan göra det, för jag är jag! Och jag älskar verkligen att le och känna livet i mig! Så, jag lever mitt liv i himlen medan jag är här på jorden!

Kram Annika

The roof is finally done!

My dad, who is an old painter, gave me tips and advice before I started painting the roof. And it was really tough for the whole body to paint it. I really admire all painters who have this in their profession! But now I’m done and the ceiling is so beautiful white – well done, Annika!

Today, I have looked at different test colors, because tomorrow I start painting the walls. And I’m really looking forward to painting the walls, because it will change the whole room!

xoxo, Annika

Min pappa, som är en gammal målare gav mig tips och råd innan jag började att måla taket. Och det var verkligen tufft för hela kroppen att måla det. Beundrar verkligen alla målare som har detta i sitt yrke! Men nu är jag klar och taket är så vackert vitt – bra jobbat, Annika!

Idag, har jag tittat på olika provfärger, för i morgon börjar jag måla väggarna. Och jag ser verkligen fram emot att måla väggarna, för det kommer att förändra hela rummet!

Kram Annika

My glamorous Saturday!

I have just started to painted my ceiling, one of the most daunting painting tasks that I can tackle! But, I borrowed a long handle for the paint roller from dad, so I don’t have to climb so far on the ladder to reach the ceiling – that feels good. And I just try to work in small square sections, a little at a time.

And you know what?
– My ceiling looks amazing so far!

So, I’m really proud of myself and the happiness I feel within me is indescribable.

xoxo, Annika

Jag har just börjat måla mitt tak, en av de mest skrämmande målningsuppgifterna som jag kan ta itu med! Men, jag fick låna ett långt skaft för färg rullen från pappa, så jag behöver inte klättra upp så långt på stegen för att nå taket – det känns bra. Och jag försöker bara arbeta i små fyrkantiga sektioner, lite i taget.

Och vet du vad?
– Mitt tak ser fantastiskt ut så här långt!

Så, jag är verkligen stolt över mig själv och den lyckan jag känner inom mig är obeskrivlig!

Kram Annika

Father’s Day!

In Sweden we celebrate Father’s Day, Sunday, 12/11. So, why not give your little dad a rack for bag in box as a present. And maybe he will give you a glas or two. 😉

When I tried to take a picture of our rack, Armani also wanted to be in the picture, he is so cute! 

You find the rack here: http://wellcome.nu

xoxo, Annika

I Sverige firar vi Fars dag, söndagen den 12/11. Så, varför inte ge din lilla pappa ett ställ till bag in box som present. Och kanske kommer han att bjuda dig på ett glas eller två. 😉

När jag försökte ta en bild av vårt ställ ville Armani också vara med på bilden, han är så söt!

Du hittar stället här: http://wellcome.nu

Kram Annika