A cup of hot coffee in the morning!

My new espresso lifestyle is not really hard to adapt to. Freshly baked bread on the balcony in the company of morning sun and a hot espresso. I love everything that attracts my endorphins. I feel happiness in body, soul and it makes me grateful. When I feel lucky of something, I know that I will do again. I love smells, flavors and sounds. May be a sound from a movie that makes me happy, so simple is life.

I always smile because the feeling when my body relaxes and enjoying is unbeatable. I get positive vibration and a soft energy runs throughout my body and it makes me so happy!

xoxo, Annika

Mitt nya espresso livsstil är inte direkt jobbig att anpassa sig till. Nybakat bröd på balkongen i sällskap av morgonsol och en rykande het espresso. Jag älskar allt som lockar fram mina endorfiner. Jag känner lyckoruset i kropp, själ och det gör mig tacksam. När jag känner mig lycklig av något så vet jag att detta ska jag göra om. Jag älskar dofter, smaker och ljud. Kan vara ett ljud från en film som gör mig lycklig, så enkelt är livet.

Jag ler alltid för känslan när kroppen slappnar av och njuter är oslagbar. Jag får positiva vibrationer och en mjuk energi löper genom hela kroppen och det gör mig så lycklig!

Kram Annika

 

Todays lunch!

A quick and easy pork recipes are the ideal lunch or dinner.

Pork fillet with roasted carrot cream and haricots verts:

Creme fraiche
Fillet of pork
Haricots verts
Carrots
Parsley
Small potatoes
Olive oil
Butter
Salt and black peppar
Dried rosemary

1. Heat the oven to 250 degrees.
2. Halve about 1 kg of small potatoes. Put all in a greased pan.
Mix with 1 tablespoon of olive oil, 1 teaspoon of dried rosemary and 1 teaspoon of salt. Roast high in the oven for 20-25 minutes, or until the potato is ready.
3. Cut the pork fillet into cm thick slices. Season the slices with 1 teaspoon of salt and a little black pepper. Heat 1 tablespoon butter and 1 tablespoon of olive oil in a frying pan. Fry the meat 3-4 mins per side until it is completely pierced.
4. Cook 250 g haricots verts.
5. Scale and cut 500 g carrots in coarse pieces. Put the carrots in a small saucepan. Add 1 dl créme fraice, 2 tablespoons water and 1 teaspoon salt. Boil and then mix with rod mixer.
Serving the pork fillet with carrot cream, roasted potatoes and haricot’s verts.

Bon appetit

xoxo, Annika

En snabb och enkel fläskrecept är den perfekta lunchen eller middagen!

Fläskfile med rostad morotskräm och haricots verts:

Créme fraiche
Fläskfile
Haricots verts
Morötter
Persilja
Småpotatis
Olivolja
Smör
Salt och svartpeppar
Torkad rosmarin

1. Värm ugnen till 250 grader.
2. Halvera ca 1 kg småpotatis. Lägg allt i en smord långpanna.
Blanda med 1 msk olivolja, 1 tsk torkad rosmarin och 1 tsk salt. Rosta högt upp i ugnen 20-25 min, eller tills potatisen är klar.
3. Skär fläskfilen i cm- tjocka skivor. Krydda skivorna med 1 tsk salt och lite svartpeppar. Hetta upp 1 msk smör och 1 msk olivolja i en stekpanna. Stek köttet 3-4 min per sida, tills det är helt genomstekt.
4. Tillaga 250 g haricots verts.
5. Skala och skär 500 g morötter i grova bitar. Lägg morötterna i en liten kastrull. Tillsätt 1 dl créme fraice, 2 msk vatten och 1 tsk salt. Koka upp och mixa med stavmixer.
6. Servera fläskfilen med morotskräm, rostad potatis och haricot’s verts.

Smaklig måltid!

Kram Annika

Today’s outfit!

Today’s outfit is my black long-sleeved T-shirt from Karl Lagerfeld and my beloved white Miss Me golden shimmers-skinny jeans. Miss Me is really a favorite brand when it comes to jeans, because they fit perfect on me.

In the background you can see my wrapped beautiful velvet dining chairs in the color cream white with mahogany legs. But the chairs may be wrapped until the renovation is complete. During the week they come and finish pipelines and then their job is done.

I’ve lived in a chaos for a while now, so I really long for everything to finish, so I can start decorating. And it will be fabulously beautiful here at home – feeling incredibly happy!

xoxo, Annika

Dagens outfit  är min svarta långärmad T-shirt från Karl Lagerfeld och min älskade vita Miss Me golden shimmers-skinny jeans. Miss Me är verkligen ett favoritmärke när det gäller jeans, för att de passar perfekt på mig.

I bakgrunden kan du se mina inslagna vackra sammets matsalsstolar i färgen krämvit med mahogny ben. Men stolarna får vara inslagna tills renoveringen är klar. I veckan kommer de och slutför rörledningarna och sedan är deras jobb klart.

Jag har levt i ett kaos ett bra tag nu, så jag längtar verkligen tills allt är klart, så jag kan börja att inreda. Och det kommer bli sagolikt vackert här hemma – känner mig otroligt lycklig!

Kram Annika

The perfect life!

I have always wanted to live a simple and a healthy good life, filled whit love. But I knew when I was little that I have to go deep, before I could have it. I have to explore uncomfortable things inside me and ask me questions, why?

I never wanted to fear fear, but when I was little I did. But now I embrace fear as a part of life, but I never let fear take over anymore!

Instead, I fill my life with passion, passion for everything I do and breathe for, and it makes my heart feel so good!

I avoid to feel stress, I avoid to let in the wrong energy, I avoid everything that I don’t need in my life. Because I can! I’m the one who decide how I live my life! 

And I love my life that I have created. So the long journey I have behind me, has result in a very happy, healthy and joyful Annika.

Nothing is impossible! 

xoxo, Annika

Jag har alltid velat leva ett enkelt och hälsosamt gott liv, fylld med kärlek. Men jag visste när jag var liten att jag måste gå djupt innan jag kunde få det. Jag måste utforska obehagliga saker inuti mig och fråga mig frågor, varför?

Jag ville aldrig frukta rädsla, men när jag var liten gjorde jag det. Men nu omfamnar jag rädsla som en del av livet, men jag låter aldrig rädsla ta över längre!

I stället fyller jag mitt liv med passion, passion för allting jag gör och andas för, och det får mitt hjärta att må så bra!

Jag undviker att känna stress, jag undviker att släppa in fel energier, jag undviker allt som jag inte behöver i mitt liv. Eftersom jag kan! Jag är den som bestämmer hur jag lever mitt liv.

Och jag älskar mitt liv som jag har skapat. Så den långa resan jag har bakom mig, har resulterat i en mycket glad, hälsosam och lekfull Annika.

Inget är omöjligt!

Kram Annika

My Easter Egg from my kids!

In my ”Easter Egg” from the kids, I got a pair of high waist split trousers with a matching strap tank top from Missguided.

It’s a unbelievably gorgeous and luxurious set and it fit my body perfectly.

I feel sexy, I feel beautiful and I feel great!

xoxo, Annika

I mitt ”Påskägg” från barnen fick jag ett par högmidjade splitben byxor med en matchande top tank från Missguided. 

Det är ett otroligt vackert och lyxigt set som passar min kropp perfekt.

Jag känner mig sexig, jag känner mig vacker och jag mår bra!

Kram Annika

My new velvet curtains!

Aww I just love my new velvet curtains in my living room, they are so so beautiful! The curtains are in a luxurious heavy falling velvet with a beautiful luster that gives the room a soft feel. I chose the color beige and it became so beautiful to the walls!

The color scale in the living room will be different shades of beige, brown, gold and some silver!

I just love love it!!

xoxo, Annika

Åh jag bara älskar mina nya sammet gardiner i mitt vardagsrum, de är så så vackra! Gardinerna är i en lyxig tung fallande sammet med en vacker glans som ger rummet en mjuk känsla. Jag valde färgen beige och det blev så vackert mot väggarna!

Färgskalan i vardagsrummet kommer gå i olika nyanser av beige, brunt, guld och lite silver!

Jag bara älskar älska det!!

Kram Annika

Happy Easter!

Easter I think is so cozy with all the fine colors, daffodils, Easter eggs, the incredibly good food and it’s spring in the air! And now Easter witches flies away to the ”Blåkulla”, the children get easter eggs filled with candie and all the good food starts to be served.

I really enjoy every day in life, because it’s so incredibly beautiful. No matter what season, what day, what time it’s, I can’t describe with words how lucky I feel and how in love I’m in life!

And with those words I wish you all an incredibly wonderful and joyful Easter!

xoxo, Annika

Påsken tycker jag är så mysig med alla fina färger, påskliljor, påskägg, den otroligt goda maten och så är det vår i luften! Och nu flyger påsk kärringarna iväg till ”Blåkulla”, barnen får påskägg fyllda med godis och all den goda maten börjar serveras. 

Jag njuter verkligen av varje dag i livet, för det är så otroligt vackert. Spelar ingen roll vilken årstid det är, vilken dag, vilken tid det är, så kan jag inte med ord beskriva hur lycklig jag känner mig och hur kär jag är i livet!

Och med de orden önskar jag er alla en otroligt underbar och glädjerik påsk!

Kram Annika

Nature at it’s best!

Right now it’s so cold here in Sweden and it’s really chaos on the roads because of the snow. But it’s so beautiful when the snow covers everything like a fluffy white blanket. And watching snowfall is absolutely Amazing. 

But one thing is for sure, my dog Bebban really love the snow!

xoxo, Annika

Just nu är det så kallt här i Sverige och det är verkligen kaos på vägarna på grund av snön. Men det är så vackert när snön täcker allt som en fluffig vit filt. Och titta på snöfall är helt fantastiskt.

Men en sak är säkert, min hund Bebban verkligen älskar snön!

Kram Annika

I actually can choose my thoughts!

I have always had so many thoughts about how I actually can choose my thoughts. As in my case, I could have chosen to be jealous of all the healthy, beautiful, smart and cool friends I had. Because I was very sick, I was not beautiful, I was not smart and I was definitely not cool!

But instead, I painted a sun in my heart that shines everyday! And that sun gave me my inner joy and strength so that I could fight every day and finally recover. And when I think about how I’ve been thinking, I understand what incredible cleverness I possess. And on top of that, it has given me my inner and outer beauty! And in fact, I’m very cool, because it’s cool that I’ve changed my whole life with my positive thoughts!

But what I love most with me, is my inner happiness, the happiness of living and just being Annika!

xoxo, Annika

(I have coconut oil in my hair..hehe)(Jag har kokosolja i mitt hår..hehe)

Jag har alltid haft så många tankar om hur jag faktiskt kan välja mina tankar. Som i mitt fall så kunde jag ha valt att vara avundsjuk på alla friska, vackra, smarta och coola vänner jag hade. För jag var väldigt sjuk, jag var inte vacker, jag var inte smart och jag var definitivt inte cool!

Men istället så målade jag en sol i mitt hjärta som lyser varje dag! Och den solen gav mig min inre glädje och styrka, så att jag kunde kämpa varje dag och slutligen bli frisk. Och när jag tänker på hur jag har tänkt, så förstår jag vilken otroligt smarthet jag besitter. Och på köpet har det gett mig min inre och yttre skönhet! Och faktiskt så är jag väldigt cool, för visst är det coolt att jag har ändra hela min livs situation med mina positiva tankar!

Men det jag älskar mest med mig är min inre lycka, lyckan över att få leva och bara vara Annika! 

Kram Annika

I’m driven by love!

We are born with love and it’s so easy to love life when you are a child. Because when you feel really loved you don’t go the violence errands. So, my conviction is that if everyone should keep the thoughts of love forever, no violence would exist.

I love the road I walk through my life, the road that is wonderful to follow. Where the wind blows in my face and I listen to the voice from my heart. I looked for the rose along the way and find the door of the promised land – just believe in love!

xoxo, Annika

Vi föds med kärlek och det är så lätt att älska livet när man är barn. För när man känner sig genuint älskad går man inte våldets ärende. Så, min övertygelse är att om alla skulle behålla kärlekens tankar hela livet ut, så skulle inget våld existera.

Jag älskar vägen som jag går genom mitt liv, vägen som är underbar att följa. Där vinden blåser i mitt ansikte och jag lyssnar på rösten från mitt hjärta. Jag letade efter rosen längs vägen och hittade dörren till det lovade landet – bara tro på kärleken!

Kram Annika