Dear Life!

Imagine if all people around the world, would count downwards as we do on New Year. And when the clock struck midnight, all people began to think positively! It might end in disaster, if everyone jumped around like little copies of happy Annika?
For our mood, is the body’s way of telling us that we should continue or end with what we do. So here too, the balance between positive and negative thoughts is needed.

For me, it feels so unfamiliar how to think negatively, because everything is so happy in my mind. Thinking what can I do or am I wrong to think that something can happen? I can easily imagine that I am just a little strange created, with far too happy hormones…hehe

xoxo, Annika

Tänk om alla människor i hela världen, skulle räkna neråt som vi gör på Nyår. Och när klockan slog midnatt, så började alla männsikor tänka positivt! Det skulle kanske sluta i katastrof om alla hoppade omkring som små kopior av glada Annika?
För vårt stämningsläge är kroppens sätt att säga åt oss att vi ska fortsätta eller sluta med det vi gör. Så även här behövs balansen mellan positiva och negativa tankar.

För mig, känns det så obekant hur man tänker negativt, eftersom allt är så glatt i mitt sinne. Tänker vad kan jag göra eller har jag fel att tro att någonting kan hända? Får väl fölika mig med att jag bara är lite konstigt skapt, med alldeles för lyckliga hormoner…hehe

Kram Annika

Sankta Klara Church!

After having gone wrong for over an hour, I became delighted when I finally found S:ta Klara church at Norrmalm in Stockholm. I have the world’s worst local sense and It’s always a miracle when I find my way home!

But, I still had time to take a cup of coffee outside the church before the meeting. And that was actually so exciting! First, two men came and searched through all the flower arrangements without finding anything. After a while, two policemen came and searched throught the same flowers without finding anything either. The thought struck me that I would look through the flower arrangements as well, but I chose to drink my coffee instead. 

I hope that was the right decision hehe

xoxo, Annika

Efter att ha gått fel i över en timme blev jag so glad när jag äntligen hittade S:ta Klara kyrka på Norrmalm i Stockholm. Jag har världens värsta lokal sinne och det är alltid ett mirakel när jag hittar hem!

Men jag hade fortfarande tid att ta en kopp kaffe utanför kyrkan före mötet. Och det var faktiskt så spännande! Först kom två män och sökte igenom alla blomsterarrangemang utan att hitta någonting. Efter ett tag kom två poliser och sökte igenom samma blommor, utan att hitta något heller. Tanken slog mig att jag också skulle titta igenom blomsterarrangemanget, men jag valde att dricka mitt kaffe istället. 

Jag hoppas det var rätt beslut hehe

Kram Annika

Small details in life!

Something I love with life are all small details that make me feel alive! Small details like drinking coffee while I walk along, Drottninggatan, to the next meeting. And with that feeling within me, combined with a nice dress, shoes and bag makes me ridiculously happy!

I will never get tired of life, because each day I can choose to do everything I love to do. And just the knowledge of it, makes me blessed happy! 

A happy child on Christmas eve fades in comparison with my inner happiness….hehe

xoxo, Annika

Något jag älskar med livet är alla små detaljer som får mig att känna mig levande! Små detaljer som att dricka kaffe medans jag promenerar längs, Drottninggatan, till nästa möte. Och med den känslan inom mig, kombinerad med en fin klänning, skor och väska gör mig löjligt lycklig! 

Jag kommer aldrig att tröttna på livet, för varje dag kan jag välja att göra allt jag älskar att göra. Och bara vetskapen om det, får mig att bli saligt lycklig!

Ett lycklig barn på julafton bleknar i jämförelse med min inre lycka….hehe

Kram Annika 

Our love is indescribable!

It was my daughter, Nathalie, who 4 years ago adopted Bebban from Linda Lucas shelter on Kreta. But over time she became my dog, so she lives with me. We are really together all day long and our love is indescribable!

Bebban doesn’t like to swim, she rather just play at the beachside with me. So if I swim away from her she becomes worried and follows me with her eyes. If the children try to take a walk with her, she refuses!

And even if it’s just a bridge between us, Bebban thinks that it’s unnecessarily far…hehe

I love her!!

xoxo, Annika

Det var min dotter, Nathalie, som 4 år sedan adopterade Bebban från Linda Lucas hundgård på Kreta. Men med tiden blev hon min hund, så hon bor hos mig. Vi är verkligen tillsammans hela dagen och vår kärlek är obeskrivlig!

Bebban gillar inte att simma, utan leker hellre på stranden med mig. Så om jag simmar ifrån henne blir hon orolig och följer mig med blicken. Om barnen försöker gå på en promenad med henne, så vägrar hon!

Och även om det bara är en bro mellan oss, tycker Bebban att det är onödigt långt…hehe

Jag älskar henne!!

Kram Annika

Café Sthlm Raw!

Are you in Stockholm, take a coffee at café Sthlm raw located at Långholmsgatan 11 in Södermalm. The staff who work there are absolutely wonderful and the café itself is so cozy. We ate a chocolate/raspberry raw cake and it was heavenly good. When we sat there, they were playing jazz in the background. So my sons, Benji and Oliver, who love jazz would have been here with me – next time!

It was so good that we also bought home three different raw cakes and green smoothies.

xoxo, Annika

Är ni i Stockholm så ta en fika på kafé, Sthlm raw, som ligger på Långholmsgatan 11 på Södermalm. Personalen som jobbar där är helt underbara och själva kaféet är så mysigt. Vi åt en choklad/hallon raw kaka och den var himmelsk god. När vi satt där och fikade så spelade de Jazz i bakgrunden. Så mina söner, Benji och Oliver, som älskar jazz skulle ha varit med här – nästa gång! 

Det var så gott att vi även köpte med oss hem tre olika raw bakelser och gröna smoothies.

Kram Annika

Life rocks!

It’s amazing how a little event of nature can create such a wonderful feeling inside. Because I really felt like a movie star when I walked on Strandvägen, Östermalm in Stockholm tonight. The light wind made a fantastic volume so my hair looked crazy sexy out!

When we then mingle around Östermalm, I was really the star of Annika’s Life … hehe

(Could add that I also felt super luxurious in my black jumpsuit – life rocks!)

xoxo, Annika

Det är fantastiskt hur en liten händelse av naturen kan skapa en sådan härlig känsla inombords. För jag kände mig verkligen som en filmstjärna när jag på kvällen promenerade på Strandvägen, Östermalm i Stockholm. Den lätta vinden skapade en fantastiskt volym så mitt hår såg galet sexigt ut!

När vi sedan minglade runt på Östermalm så var jag verkligen huvudstjärnan i Annika’s Life…hehe

(Kan tillägga att jag också kände mig super lyxig i min svarta jumpsuit – livet leker!) 

Kram Annika

Joy of life!

I really enjoy every day, whether if I have vacation or if I work. And the sun truly gives me energy and I totally love this heat! So I try to be out as much I can in this beautiful landscape that surrounds me – the joy of life!

And the joy of life make me feel so alive and present – I feel amazing! And I wish from my heart that all of you can feel the same! If you don’t – start today and just breathe in the beauty of life! 

I’m Happy happy happy!

(Felt important to write the word happy three times, so nobody could miss it..hehe)

xoxo, Annika

Jag njuter verkligen varje dag, oavsett om jag har semester eller om jag arbetar. Och solen ger mig sannerligen energi och jag älskar verkligen denna värme! Så jag försöker vara ute så mycket jag kan i detta vackra landskap som omger mig – livets glädje!

Och livets glädje får mig att känna mig så levande och närvarande – jag känner mig fantastisk! Och jag önskar från mitt hjärta att ni alla kan känna detsamma! Om du inte gör det – börja idag och bara andas in i skönheten i livet!

Jag är lycklig lycklig lycklig!

(Kändes viktigt att skriva ordet lycklig tre gånger så ingen kunde missa det…hehe)

Kram Annika

Workday in Stockholm!

Yesterday, my youngest son, Theodor, follow me to Stockholm when we deliver our racks to Smarta saker. After that we went to Junibacken, walked around in the sun, ate ice cream and just enjoyed Stockholm.

It was around 32-35 degrees and people really enjoyed the sun but everyone drank alot of water, as you should! Some lay on park sofa under the shade while others lay on the grass in the middle of the sun, so cozy to see. But, it was so hot outside that my hair became totally flat and sweaty … hehe

Love to just sit or walk around and watch people, it makes me really happy inside. Ohh what I love and enjoy life.

xoxo, Annika

Igår följde min yngste son, Theodor, med till Stockholm när vi levererade våra ställ till, Smarta saker. Därefter åkte vi till Junibacken, gick runt i solen, åt glass och njöt av Stockholm.

Det var omkring 32-35 grader och människor verkligen njöt av solen men alla drack vatten i mängder, som man bör! En del låg på parksoffan under skuggan medan andra låg på gräset mitt i solen, så mysigt att se. Men, det var så varmt ute att mitt hår blev totalt platt och svettigt…hehe

Älskar verkligen att bara sitta eller gå omkring och titta på människor, det gör mig verkligen lycklig inombords. Åhh vad jag älskar och njuter av livet. 

Kram Annika

Mini vacation on my father’s boat!

In our family we have always been on the lake, because we live by the sea. So every summer we all want to go out in my father’s home-built boat, Caravelle 33. It’s so cozy when we all are together to eat, sunbathe and swimming in the lake, it is such a sense of freedom!

The weather here in Sweden continues to deliver sun and incredible warmth, so we are really lucky.

There was a bad WiFi connection on the lake, but we all survived….hehe

xoxo, Annika

I vår familj så har vi alltid varit ute på sjön, då vi bor vid havet. Så varje sommar vill vi alla ut i min fars hem byggda båt, Caravelle 33. Det är så mysigt när vi alla är tillsammans för att äta, sola och simma i sjön, det är en sådan frihetskänsla!

Vädret här i Sverige fortsätter att leverera sol och en otroligt värme, så vi är verkligen lyckliga!

Det var en dålig WiFi-anslutning på sjön, men vi alla överlevde….hehe

Kram Annika

Taller then me!

When my son, Oliver (17 years old) calls me short, then I know they’re really getting big! My three oldest children are longer than me, but my two little ones are still shorter, yeah!

Oliver says:
– Mum, being small isn’t bad – I just think that being taller is better!

He’s really a funny boy … hehe

xoxo, Annika

När min son, Oliver (17 år) kallar mig kort, då vet jag att de verkligen börjar bli stora! Mina tre äldsta barn är längre än mig, men mina två små är fortfarande kortare, ja!

Oliver säger:
– Mamma, vara liten är inte dålig – jag tror bara att vara längre är bättre!

Han är verkligen en rolig pojke … hehe

Kram Annika