THAT’S WHAT MAKES IT WORTHWHILE!

In recent times, too many young people have died in our family/relative and it really gives life a thorn in the side. How do you handle all the grief, how can you even think about continuing to live, love and laugh as before? For me, I have never taken life for granted, because I have a history that has shown me that living is a gift and not a matter of course. I have always loved to live but now I love life more than ever. Because life and love, death and sorrow shown that you are here to live life to the fullest, because you never know when it will end.

We all are born with so much good happy potential but then somewhere, somehow it starts to ebb away and we start question life. But it’s never ever too late to get it back. Just use the brilliant mind that we all have, use your instinct and intuition and become joyful again and appreciate life. And I truly believe that the key to become a strong person can’t go wrong with acquiring powerful knowledge that will empower you. And nothing can’t go wrong with strengthening your mind and body all the time. And you can’t go wrong with hanging around with positive people. And you can’t go wrong with thinking positive and being positive. And finally, you definitely can’t go wrong with giving love and kindness.

At the heart of the human condition there is so much warmth and happiness, all we need to do is just embrace it. So if every action that you have and every thought that you have is towards positivity. Then I truly believe that the future is positive and we all are able to see all the abundance in every area of our life and appreciate our moment here on earth.

xx, Annika

På senare tid har för många unga personer dött i vår familj/släkt och det ger verkligen livet en tagg i sidan. Hur hanterar du all sorg, hur kan du ens tänka på att fortsätta leva, älska och skratta som tidigare? För mig så har jag aldrig tagit livet för givet, för jag har en historia som har visat mig att leva är en gåva och inte en självklarhet. Jag har alltid älskat att leva men nu älskar jag livet mer än någonsin. Eftersom liv och kärlek, död och sorg visar att du är här för att leva livet till fullo, för du vet aldrig när det kommer att ta slut.

Vi är alla födda med så mycket bra lycklig potential men sedan någonstans, på något sätt börjar det avta och vi börjar att ifrågasätta livet. Men det är aldrig för sent att få tillbaka det. Använd bara det lysande sinne som vi alla har, använd din instinkt och intuition och bli glad igen och uppskatta livet. Och jag tror verkligen att nyckeln till att bli en stark person inte kan gå fel med att skaffa sig kraftfull kunskap som ger dig kraft. Och ingenting kan gå fel med att stärka ditt sinne och kropp hela tiden. Och det kan inte gå fel med att umgås med positiva människor. Och du kan inte göra fel genom att tänka positivt och vara positiv. Och slutligen, det kan definitivt inte gå fel med att ge kärlek och vänlighet.

I hjärtat av det mänskliga tillståndet finns det så mycket värme och lycka, allt vi behöver göra är att bara omfamna det. Så om varje handling du har och varje tanke du har är mot positivitet. Då tror jag verkligen att framtiden är positiv och att vi alla kan se allt överflöd i alla områden i våra liv och uppskatta vår stund här på jorden.

xx, Annika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 1 =