An underwater royalty!

My appearance and behavior to play the role.

I have always played a role to myself since I was little, partly to remove the pain I felt because I was so sick and to deceive myself that I’m completely healthy. Because I’m convinced that our thoughts have more power than we can imagine.

You know the feeling when you were little and you woke up in the morning and immediately wanted to play with joy. For me, that feeling has been so incredibly important. I see that feeling as a goal I want to feel for the rest of my life, otherwise, I’m on the wrong path.

And this summer I have really felt like a beautiful mermaid, with the exception of their superior swimming skills. Because when I dive, I have to struggle to stay underwater, as my butt has a tendency to go up. Don’t know if it’s too heavy or if I’m too clumsy or too scared when I realize I can’t breathe underwater for too long? Feel that I really get to work on that bit, with both my thought and butt … hehe

xoxo Annika

Mitt framträdande och beteende för att spela rollen.

Jag har alltid spelat en roll för mig själv sedan jag var liten, delvis för att ta bort smärtan som jag kände för att jag var så sjuk och att lura mig själv att jag är helt frisk. För jag är övertygad om att våra tankar har mer kraft än vi kan föreställa oss.

Du vet den känslan när du var liten och vaknade på morgonen och ville omedelbart leka med glädje. För mig har den känslan varit så otroligt viktig. Jag ser den känslan som ett mål jag vill känna resten av mitt liv, annars är jag på fel väg.

Denna sommar har jag verkligen känt mig som en vacker sjöjungfru, med undantag för deras överlägsna simfärdigheterna. För när jag dyker måste jag kämpa för att hålla mig under vattnet, eftersom min rumpa har en tendens att gå upp. Vet inte om den är för tung eller om jag är för klumpig eller för rädd när jag inser att jag inte kan andas under vattnet för länge? Känner att jag verkligen får jobba på den biten, både med mina tankar och rumpa … hehe

Kram Annika

To feeling festive!

Enjoy the good vibes.

I always focus on the little things in life that give me the most pleasure. And If there is one feeling that I could bottle up and keep forever, is the feeling I experience right now. To spend my free time with my friends and family by the ocean make me feel truly festive and so happy.

And I close my eyes and listen to the melody of the sea, which plays so beautifully. It makes me feel alive in a deep, calm way.

So if you are struggling to get into the right energy, the ocean is a really great place to start – It’s pretty spectacular!

xoxo, Annika

Njut av de goda vibbarna.

Jag fokuserar alltid på de små sakerna i livet som ger mig det mesta nöjet. Och om det finns en känsla som jag kunde flaska upp och behålla för alltid, är den känslan jag upplever just nu. Att tillbringa min fritid med mina vänner och familj vid havet gör att jag känner mig verkligen festlig och så glad.

Och jag sluter mina ögon och lyssnar på havets melodi, som spelar så vackert. Det får mig att känna mig levande på ett djupt och lugnt sätt.

Så om du kämpar för att få rätt energi är havet en riktigt bra plats att börja – det är ganska spektakulärt!

Kram Annika

Dresses and skirts are my jam!

And finally I can wear them.

It has been so cold here in Sweden with a lot of rain and wind during June and half of July. But finally the sun appeared in the sky – absolutely wonderful! My vacation continues for a while, so now I hope we can both swim and sunbathe. And especially during the summer, I love to wear dresses and skirts, so now it is best for the sun to stay … hehe

Firstly, I’m obsessed with this dress! It is classically feminine and I love to embrace my femininity. Secondly, the fabric shapes itself against the body and feels so comfortable to my skin. And thirdly, I just love the color tone, nude, because it feels so summery.

It was never ingrained in my brain that I “had” to wear a dress or a skirt because I was a girl. I have just always loved them. But the most important reason is that dresses and skirts make me feel beautiful and truly happy.

So, now I hope the sun continues to shine on us!

xoxo, Annika

Och äntligen kan jag bära dem.

Det har varit så kallt här i Sverige med mycket regn och vind under juni och halva juli. Men slutligen uppenbarade sig solen på himlen – helt underbart! Min semester fortsätter ett tag till, så nu hoppas jag att vi både kan bada och sola. Och speciellt under sommaren så älskar jag att bära klänningar och kjolar, så nu är det bäst för solen att den stannar … hehe

För det första är jag besatt av den här klänningen! Den är klassiskt feminin och jag älskar att omfamna min femininitet. För det andra så formar sig tyget mot kroppen och känns så skön mot min hud. Och för det tredje älskar jag bara färgtonen, nude, eftersom den känns så somrig.

Det har aldrig varit ingrott i min hjärna att jag ”måste” ha på mig en klänning eller en kjol eftersom jag var en tjej. Jag har bara alltid älskat dem. Men den viktigaste orsaken är att klänningar och kjolar får mig att känna mig vacker och riktigt lycklig.

Så nu hoppas jag att solen fortsätter att lysa på oss!

Kram Annika

I’m a firm believer that beauty starts from the inside out!

Healthy skin and a natural glow.

For me, beauty has always been fun but in a different way. I have always loved to clean my inner organs and to use products that I can ”eat” on my skin. A new product that I have used for a while is, Loelles Avokadoolja, which consists only of 100% pure cold-pressed organic avocado oil. And green avocado oil is enriched, just like the avocado fruit, with many beneficial essential fatty acids, vitamins and antioxidants. Among them are Vitamin A, B1, B2, B6, D, K and folic acid. Also pantothenic acid (B5), Lecetin and calcium. The oil is semi-greasy and greenish in color, which comes naturally from chlorophyll.

A big plus that Loelle organic avocado oil comes with a pipette! I use this oil mainly as oil for the night. I massage 3-5 drops for the face, neck and décolletage and that is enough. I adore waking up with an almost ”lit from within” glow in the morning is the absolute dream In the morning. I feel the Loelles Avokadoolja doesn’t get enough credit for, is the glow it gives my skin, it’s beautiful! But Avocado oil not only has positive effects on the skin, it also adds moisture and nourishment to dry and damaged hair and scalp. Hair growth is also stimulated in the scalp.

xoxo, Annika

Hälsosam hud och en naturlig glöd.

För mig har skönhet alltid varit kul men på ett annat sätt. Jag har alltid älskat att rengöra mina inre organ och att använda produkter som jag kan ”äta” på min hud. En ny produkt som jag har använt en stund är Loelles Avokadoolja, som bara består av 100% ren kallpressad organisk avokadoolja. Och grön avokadoolja är berikad, precis som avokadofrukten, med många fördelaktiga essentiella fettsyror, vitaminer och antioxidanter. Bland dem är vitamin A, B1, B2, B6, D, K och folsyra. Även pantotensyra (B5), Lecetin och kalcium. Oljan är halvfettig och grönaktig i färg, som naturligt kommer från klorofyll.

Ett stort plus att Loelle organic avocado oil kommer med en pipett! Jag använder denna olja huvudsakligen som olja för natten. Jag masserer in 3-5 droppar för ansikte, nacke och décolletage och det räcker. Jag älskar att vakna med en nästan ”lyft inifrån” glöd på morgonen och det är den absoluta drömmen. Jag tycker att Loelles Avokadoolja inte får tillräckligt med uppmärksamhet för, är den lyster det ger min hud, det är vackert! Men Avokadooljan har inte bara positiva effekter på huden, den tillför även fukt och näring till torrt och skadat hår och hårbotten. Även hårväxten stimuleras i skalpen.

Kram Annika

My little slice of heaven!

One of my beloved balconies.

I’m all alone, enjoying my own company, the couch is crazy comfy, the sun is wonderful and to hear the birds singing in the bakround really gives me happy chills. I’m so happy every day the sun is shining and I can sit here and work.

And that is one of the advantages of working from home. That I can move my office after the weather and really take advantage of the sun’s rays.

The simple thing in life always gives me so much energy!

xoxo, Annika

En av mina älskade balkonger.

Jag är ensam, njuter av mitt eget sällskap, soffan är galet skön, solen är underbar och att höra fåglarna som sjunger i bakgrunden ger mig verkligen lycklig chills. Jag är så glad varje dag solen skiner och jag kan sitta här och jobba.

Och det är en av fördelarna med att arbeta hemifrån. Att jag kan flytta mitt kontor efter vädret och verkligen dra nytta av solens strålar.

Det enkla i livet ger mig alltid så mycket energi!

Kram Annika

Dark chocolate mousse cake!

 Simple and always delicious.

I’ve always been a chocolate person. Which is why I think this cake is so perfect. It’s thick and rich in flavors, is all I need. So I served my guests this cake for Easter and we all enjoyed every bite.

And for me, it is very important how the cake/food is presented. I want to feel that I’m ‘eating with my eyes,’ before I’ve even opened my mouth. And actually, It’s the same with my life. Everything I do with some extra touch the more peaceful my life becomes. Smiling is definitely one of the best beauty remedies of life because my eyes see everything!

I really hope you had a lovely Easter and you had a chance to sit back and just relax.

xoxo, Annika

  Enkelt och alltid gott.

Jag har alltid varit en chokladperson. Det är därför jag tycker att denna tårta är så perfekt. Den är tjock och rik på smaker, det är allt jag behöver. Så jag serverade mina gäster denna tårta till påsk och vi alla njöt av varje tugga.

Och för mig är det väldigt viktigt hur kakan/maten presenteras. Jag vill känna att jag ”äter med mina ögon” innan jag ens har öppnat min mun. Och faktiskt, så är det detsamma med livet. Allt jag gör med lite extra beröring desto fredligare blir mitt liv. Leende är definitivt en av livets bästa skönhetsmedel eftersom mina ögon ser allt!

Jag hoppas verkligen att du hade en underbar påsk och du hade en chans att luta dig tillbaka och bara slappna av.

Kram Annika

Let the sun shin​​​e inside me!

That is my key to fulfilling my dreams.

Every day, I take some time to invest in the most important thing – me! And I know that I can feel joy, love and happiness every day, if I focus on my thoughts. And of course ”someone or something” can disturb the harmony. But I just hold my tongue and focus on my mind. And that is my key to fulfilling my dreams every day.

I just feel good for no reason and I truly love that feeling…

xoxo Annika

Det är min nyckel för att uppfylla mina drömmar.

Varje dag tar jag tid att investera i det viktigaste – mig! Och jag vet verkligen att jag kan känna glädje, kärlek och lycka varje dag om jag fokuserar på mina tankar. Och naturligtvis kan ”någon eller något” störa harmonin. Men jag håller bara min tunga och fokuserar på mitt sinne. Och det är min nyckel att uppfylla mina drömmar varje dag.

Jag mår bara bra utan anledning och jag älskar verkligen den känslan…

Kram Annika

Success story!

It’s all about passion, experience and a love for hair.

If you’re looking for vegan shampoo and conditioner I can highly recommend, Maria Nila Head & Hair heal shampoo. I’ve been using it for 2 weeks now and I can already see a difference. And I just love this products that are good for your hair and also good for the planet!

Here is some information about the shampoo: Anti-inflammatory and hair growth stimulating shampoo. Piroctone Olamine and natural Aloe Vera extract treat and prevent dandruff and scalp problems. Vitamin E, Apigenin and amino acids stimulate the hair follicles, resulting in increased hair production. Oleanolic Acid prevents hair loss.

I bought my products from, Bangerhead, since they have fast deliveries and free shipping: Bangerhead

xoxo, Annika

Det hela handlar om passion, erfarenhet och en kärlek till hår.

Om du letar efter vegansk schampo och balsam kan jag starkt rekommendera, Maria Nila Head & Hair heal schampo. Jag har använt det i 2 veckor nu och jag kan redan se en skillnad. Älskar dessa produkter som är bra för ditt hår och också bra för planeten!

Här kommer lite information om shampot: Antiinflammatoriskt och hårväxtstimulerande schampo. Piroctone Olamine och naturligt Aloe Vera-extrakt behandlar och förebygger mjäll och hårbottenproblem. Vitamin E, Apigenin och aminosyror stimulerar hårsäckarna vilket ger ökad hårproduktion. Oleanolic Acid motverkar håravfall.

Jag köpte mina produkter från, Bangerhead, då de har snabba leveranser och fri frakt: Bangerhead

Kram Annika

It’s all about quality of life!

Cannot wait until I can sit out on the balcony again.

My apartment has two balconies so I have more sun than I expect to have in the city. One of them has sun in the morning until lunch and the other from afternoon to late evening. It’s so perfect and I just love them both!

This year I will buy French furniture for the front balcony. I want two black cafe chairs and a black cafe table entirely made of metal. Then I want to decorate it with flowers, lanterns, pillows and plaids

Longing to be able to sit on the balcony with a cup of coffee in the sunshine and just enjoy my morning coffee. It’s quality of life!

xoxo, Annika

Kan inte vänta tills jag kan sitta ute på balkongen igen.

Min lägenhet har två balkonger, så jag har mer sol än vad jag förväntar mig att ha i staden. En av dem har sol på morgonen till lunch och den andra från eftermiddag till sen kväll. Det är så perfekt och jag bara älskar dem båda!

Detta år kommer jag att köpa franska möbler till den främre balkongen. Jag vill ha två svarta caféstolar och ett svart cafébord helt av metall. Sedan vill jag dekorera den med blommor, lyktor, kuddar och plädar.

Längtar att kunna sitta på balkongen med en kopp kaffe i solskenet och bara njuta av mitt morgonkaffe.

Kram Annika

To feel even better!

To challenge myself.

Can I feel better even though I feel good? It’s a thought I have every day. Because, if I continue to boost my thoughts with strength, positivity and joy. Then I truly believe that I can reach indescribable heights of happiness.

So, how do I feel good – to feel even better?

Nr. 1 Some of my clothes are powerful, some are fun, some are sexy and so on. And I have notice that my clothing and outfit choices actually affect my personality, mood and my emotions. They make me feel ”I feel better” too.

Nr. 2 The food I eat also makes me happy. If I eat healthily, the body feels great, but even if I eat junk food and really enjoy it, the body feels great as well.

Nr. 3 I love to be awake but I also love to sleep, so it also makes me feel balanced and really enjoy it.

Nr. 4 I love to walk in the woods and swim. It makes my body feel strong and young. And the feeling I get from using my muscles is indescribable.

Nr. 5 The happiness feeling that boosts my entire system is that I love to laugh, talk and experience life.

Nr. 6 To make love is so important for both the body and the soul. It gives your system a wonderful mixture of endorphins and hormones. It makes me wanna sing…hehe

I really think it’s a good thing to do, to challenge myself! And as a person, I have always been like this. I like to challenge my own brain and I often laugh at myself – which is a good thing to do – to laugh!

xoxo, Annika

Att utmana mig själv.

Kan jag må bättre trots att jag mår bra? Det är en tanke jag har varje dag. Om jag fortsätter att boosta mina tankar med styrka, positivitet och glädje. Då tror jag verkligen att jag kan nå obeskrivliga lyckohöjder.

Så, hur får jag att må bra – till att må ännu bättre?

Nr. 1 Några av mina kläder är kraftfulla, vissa är roliga, vissa är sexiga och så vidare. Och jag märker att mina kläder och outfit val verkligen påverkar min personlighet, humör och mina känslor. De får mig att känna ”jag mår bättre” också.

Nr. 2 Den mat jag äter gör mig också glad. Om jag äter hälsosamt känns kroppen bra, men även om jag äter skräpmat och verkligen njuter av det, känns kroppen också bra.

Nr. 3 Jag älskar att vara vaken men jag älskar också att sova, så det gör mig också balanserad och gillar verkligen det.

Nr. 4 Jag älskar att gå i skogen och simma. Det får min kropp att känna sig stark och ung. Och känslan jag får av att använda mina muskler är obeskrivlig.

Nr. 5 Den lyckliga känslan som boostar hela mitt system är att jag älskar att skratta, prata och uppleva livet.

Nr. 6 Att älska är så viktigt för både kropp och själ. Det ger ditt system en underbar blandning av endorfiner och hormoner. Det gör att jag vill sjunga … hehe

Jag tycker verkligen att det är en bra sak att göra, att utmana mig själv! Och som person har jag alltid varit så här. Jag gillar att utmana min egen hjärna och jag skrattar ofta åt mig själv – vilket är en bra sak att göra – att skratta!

Kram Annika